Варна върху две карти на италианския картограф Весконте Маджоло от 1511 и 1548 година

Отсечка от картата на Весконте Маджоло с Варна (barna), 1511 г.
Vesconte Maggiolo „Portolan chart of North Africa, Europe, and part of Asia”, 1511. 

Картата „Северна Африка, Европа и част от Азия“ на Весконте Маджоло е част от морски атлас (Portolan) от 1511 г. Той се съхранява в библиотеката „Джон Картър Браун“ (John Carter Brown Library) на университета „Браун“, Провидънс, Роуд Айлънд (САЩ). 

Весконте Маджоло (Vesconte Maggiolo, 1475-1549) е италиански картограф роден в Генуа. Работи между 1504 и 1549 г. През 1511 г. се премества в Неапол, където създава три морски атласа (върху пергамент).

Сред важните пристанища по западния бряг на Черно море, обозначени с червено, са caiascha (Калиакра), barna (Варна), mesenber (Несебър), grixopoli (Созопол) и stanara (Инеада). 

По западното крайбрежие на Черно море са представени остров fidonisi (Змейний), а в Бургаския залив – два безименни острова, единият от които е Кешиш адасъ (Света Анастасия). 

Топоними по западното крайбрежие на Черно море: grosea (лагуна Разим), zanauarda (нос Мидия), constança (Костанца), pangalla (Мангалиа), loxilucio (нос Шабла), caiascha (нос Калиакра), cauarna (Каварна), carbona (Балчик), castrisa (резиденция „Евксиноград“), barna (Варна), rossico (местността „Карантината“, на южния бряг на Варненския залив), galato (нос Галата), mauro (Черни нос), lauisa (Обзор), callo delemano (Емона), mesenber (Несебър), scafida (Димчево), sisopoli (Созопол), arme (Маслен нос), verdiso (нос Урдовиза), gattopoli (Ахтопол).

Отсечка от картата на Весконте Маджоло с изгледи (винетки) на caiascha (Калиакра), varna (Варна) и misenbi (Несебър), 1548 г.
Vesconte Maggiolo „Portolan chart of North Africa, Europe, and part of Asia”, 1548.

Втората карта е в атлас, създаден през 1548 г. Атласът, с размери 24,7 × 17,9 см, се съхранява в Централната библиотека на Флоренция (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Banco Rari 196).

На картата от 1548 г. по западния бряг на Черно море, между надписите Velachia (Влахия) на север и Grecia (Гърция) на юг, Весконте Маждоло е представил три изгледи (винетки) на укрепени градове.

Най-вероятно това са изгледи на caiascha (Калиакра), varna (Варна) и misenbi (Несебър), нанесени на картата с червено мастило, знак за значимост на градовете (пристанищата).