Подводният риф при нос Шабла върху карти на Черно море от 16-и век

Нос Шабла и подводният риф върху османска карта на Черно море от 16-и век (отсечка).

Опасният за корабоплаването подводен риф при нос Шабла е отбелязан на няколко портоланни (морски) карти на Черно море от 16-и век. Тук ви представяме две от тях.

Първата карта на Черно море е в атлас (Deniz Atlasi), съхраняван в Музея на изкуствата „Уолтърс“ в Балтимор, Мериленд, САЩ (The Walters Art Museum, W.660). Атласът съдържа 8 карти върху пергамент с размери 22,5 х 30 см. 

Картата „Черно море“ е украсена с винетки (изгледи) на градове (най-голямата на Истанбул), с роза на ветровете с 32 посоки, ориентирана на изток. Бреговата линия е предадена в синьо, реките в златисто, надписите в черно. 

На картата е представен и нос Шабла и опасния за корабоплаването подводен риф. Той е означен със знак „+“. Това е едно от най-ранните представяния на подводния риф при нос Шабла.

Османският атлас (Deniz Atlasi) е анонимен и се датира в широките граници на 16-и век.

Deniz Atlasi. Западна част на Черно море и Истанбул. 
Подводният риф при нос Шабла върху анонимна испанска карта от 16-и век (отсечка). Библиотека на Сен Гален, Швейцария, Call Number: Ms. 341.

Втората карта представяща опасният риф пред нос Шабла е в анонимен испански атлас (Nautical atlas of the Mediterranean). Атласът съдържа 7 карти върху пергамент. Картата на Черно море и западното крайбрежие на Европа и Северна Африка е една от тях. Атласът се съхранява в библиотеката на Сен Гален, Швейцария (Library of the canton of St. Gallen / Kantonsbibliothek Vadiana, Call Number: Ms. 341).

Със знак „+“ пред нос Шабла (losiluxicus) е представен опасния за корабоплаването подводен риф.

Топоними по западния бряг на Черно море: zenouarda (нос Мидия), pangallai (Мангалия), losiluxicus (нос Шабла), taiasea (нос Калиакра), gauarna (Каварна), carbona (Балчик), castrisi (резиденция „Евксиноград“), barna (Варна), sico (на южния бряг на Варненския залив в местността „Карантината“), mauro (Черни нос), c: delmano (Емона), mesenbra (Несебър), sisopoli (Созопол), uerdiso (нос Урдовиза), gastopoli (Ахтопол), stamqina (Инеада).

Nautical atlas of the Mediterranean, Black Sea and the west coast of Europe and northern Africa (Черно море и западното крайбрежие на Европа и Северна Африка).