Община Видин иска концесията на пътническия терминал на дунавското си пристанище

На редовно заседание на Общинския съвет днес бе дадено съгласие на кмета на Община Видин да подаде заявление пред министъра на транспорта и съобщенията, с което да заяви намерение за участие в процедура  за предоставяне на концесия на Пристанище за обществен транспорт с национално значение Пристанище Видин-Център (пътнически терминал).

При положително становище и след нарочно решение на местния парламент, ще бъде възложено изготвянето на документи за създаване и регистриране на търговско дружество със сто процента общинско участие, което да управлява пристанищни услуги и съпътстващи дейности. 

Въпросът влиза за втори път на заседание и сега отново предизвика дебати, като имаше съображение да се отбележи, че концесията трябва да е безвъзмездна.

Кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков посочи ясни аргументи за намерението относно бъдещето на пристанището.

„Кметът, общинската администрация трябва да имат право да кандидатстват за концесиониране на пристанище Видин. Като сграден фонд то е общинско, но речният бряг е държавна собственост. Въпросът е тази дейност да се развива, а не да чакаме някой да дойде да ни я развие. И тук можем да извадим десет хиляди довода това вие да не го гласувате и аз ще го внеса пак. Дали да е безвъзмездна концесията, това ще бъде разговор на общинското ръководство с министъра. Сега от средствата за тази дейност 1 лев не влиза в Общината. Ние не можем да вземем от нея никакви пари да си отремонтираме сградата на Речната гара, която е много хубава, а се руши. И колкото и пари да залагаме – дали за покрива, дали за интериора или фасадата…. знаете Общината с какви средства разполага“ – коментира той.

В мотивите за даване на съгласие е посочено, че предстояща задача, свързана с развитието на Община Видин е да се увеличат средствата за инвестиране в пристанищни услуги и съпътстващи дейности като: реконструкция, рехабилитация и модернизация на Пристанище Видин – Център, осигуряване на нови работни места и квалификация на специалисти, като това ще се отрази положително върху демографията на района и очаквания социален ефект от придружаващите дейности, както и извършване на пристанищни услуги.