Над 5 млн. тона товари са обработени в “Пристанище Варна” ЕАД

Малко след 1900 ч. в неделя до медиите бе разпространено съобщение от “Пристанище Варна” ЕАД, в което се обявяват резултатите от дейността на дружество.

Публикуваме съобщението без редакторска намеса (запазен е правописът на съобщението):

Към днешна дата през пристанищните терминали, оперирани от „Пристанище Варна“ ЕАД са преминали 5,023 млн. тона товари. Тези данни са факт още преди началото на зърнената кампания, което е показател за стабилен растеж на товарооборота на годишна база. Само към момента пристанището е обработило с 33 % повече товари спрямо предходната година, като пристанищен терминал Варна-изток е с ръст от 150%. 

Обработените зърнени товари през двата терминала от началото на годината са близо 1 милион тона. Складовете на пристанището са на максималния си капацитет и се търсят възможности за бързо стартиране на инвестиции в складова инфраструктура на три етапа – до 1 година, до 2 години и до 3 години, с което капацитета на терминалните складови стопанства да нарастне с над 120 000 куб. м. вместимост. Очакваният общ ефект за пристанището ще е увеличение на товарооборота с над 1 млн. тона. 

Към момента се наблюдават и увеличени обработени обеми от различни енергийни ресурси – въглища и кокс, което затруднява и тяхното складиране поради бавна експедиция и реализация.  

За да удовлетвори изискванията на своите клиенти и за да осигури необходимите товарни норми, дружеството увеличава и човешкия си ресурс в експлоатационните си отдели. Паралелно с това се оптимизират административните структури и стартират процеси по закупуване на различни видове механизация с цел попълване и подмяна на съществуващата техника. Ръководството е в непрекъснат процес от срещи с клиенти, синдикални организации и работници, за да се информира максимално по различните казуси, част от работния процес и във връзка с оптимизация на процесите, подобряване на качеството на предлаганите услуги и за изпълнение на стопанската и социалната политика на дружеството.