Забранено е навлизането на плавателни съдове в залив Корал

От днес е забранено навлизането на моторни плавателни средства в акваторията на залив Корал.

Днес в Държавен вестник бе обнародвана заповедта на министъра на околната среда Борислав Сандов от 7-и юли за обявяване на Защитена местност “Залив Корал”, с което нейното действие влиза в сила.

“Видно от самата заповед, всички изказвания на кмета на Царево по въпроса са несъстоятелни, а всички негови обвинения към мен – безпочвени. Последният му коментар как щял да обжалва заповедта като противоконституционна е направо нелеп. Твърди, че с обявяването на режимите на защитената зона щяло да се възпрепятства достъпа по море до община Царево, което е невярно най-малко по причината, че в границите на зоната няма пристанище (видно и от снимката)”, коментира Сандов.

В границите на защитената местност се забранява:

1. Навлизането на моторни и моторно-ветроходни плавателни средства, с

изключение при бедствия, извънредни ситуации, за провеждане на аварийни, контролни и спасителни дейности през цялата година и за нуждите на риболова през периода от 1 октомври до 1 март;

2. Интензивно и екстензивно отглеждане на аквакултури;

3. Използване на дънни, тралиращи, драгиращи средства, включително и бийм трал, депониране на драгажни маси, изхвърляне на отпадни води от плавателни съдове;

4. Изграждане и поставяне на изкуствени подводни рифове или атракциони върху и под повърхността на водата;

5. Изхвърляне на канализационни и/или отпадъчни води от сушата и заустване на канализации;

6. Изхвърляне/изпускане на нефтопродукти и други отпадъци.