Овладяха ситуацията с баржите с тлеещи въглища край Русе

default

Пожарът на двете баржи, намиращи се в река Дунав при Гюргево, е напълно потушен. Това се случи след активната намеса на държавните институции от българска и румънска страна. Приключиха и действията по прехвърляне на около ¼ от товара на двете баржи в друг шлеп. Става дума за плавателния съд, който в събота бе разтоварен на пристанище „Русе – Изток“.

Припомняме, че той също е част от конвоя от общо четири баржи, но за разлика от останалите три, превозваше метал, който временно ще се съхранява на митнически склад в Русе.

От двете баржи в празния шлеп, който нарочно до едно ниво бе запълнен с вода, за да се прекрати горенето, са прехвърлени общо около 700 тона въглища.

Същевременно в него бяха прехвърлени въглища и от третата баржа, която не гори. Това бе направено с цел избягване на самозапалване и намаляване на тонажа, за да може по-лесно съдовете да преминат през река Дунав.

Кога конвоят ще потегли към крайната си дестинация – Сърбия, все още не е ясно.

Зависи преди всичко от нивото на река Дунав.

Като критични на този етап се оказват праговете при Вардим и Белене.

През следващите дни се очаква удълбочаване на коритото на реката в тези участъци.

Понастоящем плавателните съдове се намират на транзитна стоянка в близост до Гюргево. Поради това, че те са напълнени с вода, газенето на баржите е увеличено и все още те не могат да потеглят.