ТУ – Варна популяризира моряшката професия сред най-малките

Деца от различни възрасти и различни варненски училища към Центъра за кариерно ориентиране посетиха модерния, мултифункционален тренажорен комплекс в ТУ – Варна.

Малките ученици бяха посрещнати от к.д.п. Петър Гембешев, ръководител на Морския квалификационен център в университета и инж. Юлиян Коларов, които им показаха някои уменията и проведоха тренировъчни упражнения на младите, бъдещи капитани, коментират от университета.

Всички заеха капитанската позиция на мостика на виртуален кораб, озоваха се във виртуалното Пристанища Варна и поеха управлението през канала до Варна-запад. Специално беше създадена ситуация в пристанището със сложна навигационна и метеорологична обстановка, но децата умело се справиха с предизвикателството да управляват голям кораб и избягването на сблъсък, изтъкват от учебното заведение.