„КРЗ Одесос“ бележи ръст на печалбата

„КРЗ Одесос“ отчита 106% ръст на нетната печалба на годишна база до 6,4 млн. лв. за полугодието на 2022 г. Това показва отчетът на дружеството, базирано във Варна, публикуван чрез „Българска фондова борса“ АД, предаде Инвестор.

Продажбите са нагоре с 12% на годишна база до 28,65 млн. лв. за периода януари-юни 2022 г.

За първо шестмесечие на 2022 г. в Кораборемонтен завод „Одесос” АД са ремонтирани 27 кораба (за същия период на 2021 г. са ремонтирани 24 кораба). Общата стойност на извършените услуги за кораборемонт е 27,51 млн. лв. (при 23,6 млн. лв. за същия период на 2021 г.).

Средно-списъчният състав на персонала за първото шестмесечие на 2022 г. е 754 души при 746 души за същия период за 2021 г. Средната работна заплата на едно лице за периода е 1846 лв., при 1663 лв. за същия период на 2021 г.

Акциите на „КРЗ Одесос“ АД се търгуват без изменение в последните 12 месеца на цена от 105 лв. за акция. Бе изплатен обаче брутен дивидент от 4 лв. за ценна книга.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.