150 хил. лева за генерален план на пристанище Видин – Център

Пристанище Видин – Център, снимка: “Пристанище Видин”

До 150 хил. лева осигурява Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” за изготвяне, одобряване и влизане в сила на генерален план на пристанищен терминал за обществен транспорт “Видин-център“, установи справка на Maritime.bg.

Спечелилият обявената обществена поръчка изпълнител следва да изработи прединвестиционно проучване, задание за проектиране на генерален план и проект на генерален план.

Вижте още тук: