Дават 180 хил. лева за оглед на покриви в пристанищата за фотоволтаици

До 180 хил. лева ще разходи Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за оглед на покриви в държавните пристанищата. Това става ясно от обявена днес поръчка от предприятието, установи справка на Maritime.bg.

Предметът на поръчката включва още и обследване и подбор на подходящи покриви на сгради и прилежащи терени, върху които може да се монтират фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ).

На тази основа следва да се изготви подробен доклад и да се определят сградите и другите площи, подходящи за инсталиране и експлоатация на ФЕЦ. С изготвянето на анализ на получените резултати ще се определи потенциала и ефективността от инсталацията на ФЕЦ, пише в документацията.

Пристанищата за обществен транспорт Варна, Бургас, Русе, Лом и Видин разполагат с развита инфраструктура от сгради с различно предназначение, както и със свободни терени. Трябва да се има предвид, че тази инфраструктура е специфична за всяко пристанище. При извършване на обследването ще се използва информация за сградите и терените, предоставена от ДППИ, става ясно от документите.

До момента на териториите на пристанищата за обществен транспорт Варна, Бургас, Русе, Лом и Видин, няма изградени фотоволтаични системи за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура“ и не е правена оценка за потенциалните възможности за генерация и използване на електрическа енергия от собствени енергоизточници.

Освен огледите на покривите в сградите на пристанищата, спечелилата парите фирма трябва да извърши технически обоснован избор на фотоволтаичните модули, отчитайки специфичните условия за експлоатация, природни условия и съвременното технологичното ниво за производството им.

Изпълнителят ще трябва да направи и оценка на очакваното производство: за година, по месеци и средна почасова производителност, както и компютърно моделиране на производителността на проектирания ФЕЦ и други.

Огледите на покривите ще продължат до 45 дни, а в зависимост от броя на подбраните покриви се определя крайният срок за изпълнение, но той не трябва да надвишава 240 дни след подписване на договор.