Варна върху карта на Габриел де Валсека от 1440 година

1. Отсечка от картата на Габриел де Валсека с Варна (barna), 1440 г.

Габриел де Валсека (Gabriel de Vallseca, преди 1408 – след 1467) е каталунски картограф от еврейски произход.

Картата „Карта на Средиземноморието, Черно море и Западна Европа“ (Chart of the Mediterranean, Black Sea and western Europe) се съхранява в „Национална(та) централна библиотека на Флоренция“ (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Port. N. 16). Тя е върху пергамент (фино обработена овча кожа) и има размери 1310 x 920 мм.

Над Константинопол и Пера се веят знамената на Византийската империя (династията на Палеолозите)* и на Генуезката република (генуезкият червен кръст на Свети Георги). Над крепоста Вичина (на остров Пъкуюл луй Соаре на река Дунав) се вее знаме с тамга – татарска везна**. 

С червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (barna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени Варна (barna) и Несебър (mesenbre).

* Династията на Палеолозите управлява Византия от 1261 до 1453 г.

** И. К. Фоменко. Образ мира на старинных портоланах. Причерноморье. Конец XIII – XVII в. Издание второе. Москва, Издательство „Индрик“, 2011, с. 366. 

2. “Chart of the Mediterranean, Black Sea and western Europe”, [Gabriel de Vallseca], c. 1440. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Port. N. 16.