Варна върху морска карта на португалския картограф Лазаро Луис от 1563 година

1. „Карта на Средиземноморието, Черно море и Западна Европа“, Лазаро Луис, 1563 г., отсечка с Черно море и част от Европа: Унгария (Umgria) и Гърция (Grecia). Академия на науките, Лисабон, Португалия.

Морските карти (портолани) се появяват в края на XIII век. Те са ръчно рисувани с минерални бои и злато, върху пергамент – фино обработена овча (или телешка) кожа. Картите били навивани на дървен цилиндър и привързвани с въже закрепено в отвор, направен там където е шията на животното послужило за изработката на картите. Те били грижливо съхранявани в дървени кутии. Обикновено капитаните на корабите притежавали една-две карти. С карта, магнитна игла (компас), пясъчен часовник и квадрант те определяли местоположението на кораба, курса и разстоянията до пристанищата към които водели своите кораби.

Морските карти, направени главно в Генуа, Венеция, Майорка, Месина или Марсилия, поставят Средиземно море в центъра на пергамента. Имената на селищата и пристанищата са изписвани перпендикулярно на брега с черно или червено мастило. 

Най-красивите карти били изработвани за колекциите на крале, папи, велможи и богати търговци и не са служили за навигация. Днес те се съхраняват в националните и университетски библиотеки, архиви и частни колекции главно в Европа и Съединените щати.

Тук представената карта е изключително красива, истинско произведение на изкуството. Тя е работа на Лазаро Луис (Lázaro Luis), португалски картограф от 16-и век, работил в Лисабон. Малко се знае за него, роден e вероятно в Индия. 

Картата ”Chart of the Mediterranean, Black Sea and western Europe” (Карта на Средиземноморието, Черно море и Западна Европа) е част от атлас (Atlas de Lázaro Luís, 1563). Атласът “Livro de Todo o Universo” (Книга на цялата Вселена) се състои от десет пергаментни листа и има размери 62 х 44 см. Той се съхранява се в Академия(та) на науките в Лисабон, Португалия (Academia das Ciências de Lisboa). 

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е представена и Варна (varna). По западното крайбрежие на Черно море с червено мастило са нанесени нос Калиакра (cagasa), Варна (barna) и Несебър (mese).

Крайбрежията на моретата са представени със зелено мастило, островите с червено. Плитчините и опасните за корабоплаването подводни рифове са нанесени с точки и знака „+“. Картата е украсена с хералдически символи – знамена, гербове и корони, представени върху съответните територии, с изгледи на градове върху зелени хълмове и с красива компасна роза с 32-те основни посоки на ветровете, ориентирана на север, нарисувана със синя, зелена, червена и златна боя. 

На територията на България, върху зелен картуш със златни букви е нанесен надпис “Partes de Europa” (Части от Европа) и с черно мастило “Umgria” (Унгария), а в Черно море “Grecia” (Гърция). Върху територията на България е представен изглед на Константинопол с веещо се над него османско знаме със златен полумесец на тъмносин фон.

2. „Карта на Средиземноморието, Черно море и Западна Европа“, Лазаро Луис, 1563 г., отсечка с Варна (varna).

3. Chart of the Mediterranean, Black Sea and western Europe. Lázaro Luís, 1563. Academia das Ciências de Lisboa*.