Нови археологически открития в Черно море

Завършиха подводните и геофизични проучвания в залива до нос Христос и м. Каваци южно от гр. Созопол.

Проучванията се проведоха в два етапа. Първият през м. юни, а втория през м. септември 2022 г. с финансовата подкрепа на Националния исторически музей и Министерство на културата.

Ръководител на проучванията е зам.-директора на музея проф. д-р Иван Христов, а водолази от Общински водолазен център на гр. Созопол, водени от Тенчо Тенев и картографа инж. Тотьо Ангелов участваха в експедицията.

Проучванията включваха два вида недекструктивни изследвания: геофизични и огледи под вода. Геофизичното проучване беше проведено от инж. Кирил Велковски със съдействието на Центъра за подводна археология в гр. Созопол.    

Нос Христос е най-югоизточния скалист нос на полуостров Буджака до гр. Созопол. Южно от носа е разположен голям залив споменат като голямо пристанище до морския град от Евлия Челеби, граф. П. Толстой и В. фон Броняр. Присъства с обозначението Portus Baglar в карти от целия XVIII век.

През последните 40 години в този залив са открити стотици ценни предмети свързани с корабоплаването по Западия Понт (амфори, каменни котви, щокове), което е предпоставка да се приеме, че в подветрената страна на големия полуостров Буджака, в района на днешен далян Чайка е била разположена антична и средновековна пристанищна зона, обслужвала антично селище, средновековни църкви и манастир в м. Каваци.

Поставените цели на тези специални изследвания в рамките на подводна експедиция на НИМ бяха свързани с: измерване и изработка на детайлна батиметрична карта на района на проучване с многолъчев ехолот; сканиране на района с високочестотен странично сканиращ сонар; изграждане на детайлен теренен модел в целева площ – акваторията на целевата за проучване площ; създаване на растерни изображения – мозайки с текстурата на дъното по данни от странично сканиращ сонар; определяне на перспективни цели по дъното за целия район на проучване, които биха имали потенциал да са артефакти от кораби или разбити части от такива.