Варна върху карта на Ибрахим Мютеферика от 1724 година 

1. La Mer Noire. Geographical collection of the Marquis de Paulmy. Bibliothèque nationale de France, département Arsenal, EST-1513 (162). Копие на картата на Ибрахим Мютеферика „Черно море“, 1724 г. от колекцията на маркиз Антоан-Рене дьо Воайе дьо Полми; отсечка от българското крайбрежие с Варна (Varna fort). 

2. La Mer Noire. Geographical collection of the Marquis de Paulmy. Bibliothèque nationale de France, département Arsenal, EST-1513 (162). Копие на картата на Ибрахим Мютеферика „Черно море“, 1724 г. от колекцията на маркиз Антоан-Рене дьо Воайе дьо Полми; отсечка с Варна (Varna fort).

Картата, с размери 70 х 98 см, е копие на първата османска печатна карта на Ибрахим Мютеферика от 1724 г.* Тя е от колекцията на Антоан-Рене дьо Воайе маркиз дьо Полми (Antoine-René de Voyer d’Argenson marquis de Paulmy, 1722-1787), френски дипломат и държавник. Картата се съхранява във Френската национална библиотека „Галика“ (Geographical collection of the Marquis de Paulmy, No. 3214. Bibliothèque nationale de France, département Arsenal, EST-1513 (162).  

Картата на Ибрахим Мютеферика е отпечатана в Константинопол / Истанбул. Тя е гравирана върху 4 медни плочи. Картата е украсена с пет галери и две компасни рози, с 32 и 16 посоки на ветровете, и легенда и картуш с обяснителни надписи на арабски**. Тук представената карта е неоцветена***.

Легендата върху картата е горе в ляво, картуша – горе в дясно. Ръкописен превод на легендата и надписите върху картата от арабски на френски език. В полето на картата ръкописни бележки на френски език.

Върху територията на България e нанесен надпис “partie de la Romelie” (част от Румелия). Върху картата, със знак за крепост, е нанесена и Варна (Varna fort). По западния бряг на Черно море със знак за крепост са нанесени Карахарман (Kara Khyrmen) и Варна (Varna). Шабла (chapler), Каварна и Балчик са оставени без превод. Пред нос Шабла са представени опасните за корабоплаването плитчини и подводни скали (Rocher). Батова, Соганлък и Галата са нанесени със знак за село (village).

3. La Mer Noire. Geographical collection of the Marquis de Paulmy. Bibliothèque nationale de France, département Arsenal, EST-1513 (162).

* Ибрахим Мютеферика (Ibrahim Müteferrika, 1674-1745) е унгарец от Трансилвания, роден в Клошовар (днес Клуж, в днешна Румъния), който приема исляма и е на служба в османския двор. (Орлин Събев. Първото османско пътешествие в света на печатната книга (1726-1746: Нов поглед. Авангард Прима, София, 2004, с. 27, 76-100).

** Kaan Ucsu. „BAHRIYYE-I BAHR-I SIYAH”, 1724–1725. Ibrahim Müteferrika’s map of the Black Sea and its copies in the Bibliothèque Nationale de France. // IMCOS Journal, March 2019, No. 156, p. 29-39.

*** Едно, от четирите запазени, копия на картата на Ибрахим Мютеферика “Engraved map of the coasts of the Black sea” се съхранява в библиотеката за редки книги и ръкописи „Бейнеке“, Ню Хейвън, Кънектикът (Beinecke Rare Book and Manuscript Library, New Haven, Connecticut (Call Number 492 1723). Картата е ръчно оцветена и изключително красива.