Избират представители в работната група за програмата за морско дело и рибарство

Предстои сформирането на Работна група за разработване на програма за морско дело и рибарство за следващия програмен период 2014 – 2020г.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е определена за водещо ведомство.

Неправителствените организации, желаещи да участват в дейността по изготвяне на програма за морско дело и рибарство, са поканени да представят заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор в работната група.

Заявление за участие в избора могат да подават неправителствени организации в обществена полза. Сред тях: социални организации, екологични организации, организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата, организации, работещи в сферата на политиките за развитие, други групи организации, чиято дейност има отношение към тематичните цели и мерки, които ще се финансират от програмата за морско дело и рибарство.

Критериите, на които трябва да отговарят неправителствените организации, са посочени в Механизма за избор на неправителствените организации, чиито представители да участват в състава на работните групи за разработване на Договора за партньорство и програмите на Република България за програмен период 2014-2020 г.

Maritime.bg – Рибарство

морско дело и рибарствопрограмен период
Коментари (0)
Коментирай