Над 200 участници на “High-Tech Summit for the Black Sea” край Варна

На 27 и 28 септември в к.к. Златни пясъци, гр. Варна се проведе Международен черноморски форум за технологии и иновации в синята икономика – High-Tech Summit for the Black Sea (#HTS4BS).

Повече от 200 участници, между които иноватори, изследователи и представители на бизнеса от секторите на синята икономика се присъединиха към това значимо събитие.

Форумът беше открит с поздравителен адрес от Министъра на иновациите и растежа Александър Пулев, от който участниците получиха окуражителна и съдържателна информация относно планираните финансови средства по структутните фондове и НПВУ в подкрепа на технологичното развитие на секторите от синята икономика на страната ни. Приветствените слова на официални представители от DG RTD и DG MARE донесоха позитивни новини за научните изследвания и иновациите в синята икономика, подкрепящи изпълнението на Общия дневен ред за Черно море.

По време на събитието бяха представени както инвестиционни инструменти, фокусирани в технологични решения за сините сектори,  така и успешни проекти и добри практики за прилагане на иновативни бизнес модели и технологии от Атлантическия, Балтийския и Средиземноморския басейни в сектори, като морски транспорт, рибарство и аквакултури, крайбрежен и морски  туризъм, възобновяеми енергийни източници, биотехнологии и др. Оживена дискусия предизвикаха представените роботизирани решения за наблюдение на морското дъно, интелигентни инструменти за инспекция на морски контейнери, както и технологии за оползотворяване и третиране на отпадъци от аквакултури (биомаса). Неизменно присъстваха информационните технологии за подпомагане на политиката за устойчиво управление в Черноморския басейн наред с новаторски  организационни иновации в морския и крайбрежен туризъм.

Български компании и изследователски организации  като 13 Маре, Компютър 2000, АЧД,   представиха на „питчинг“ сесия свои инновативни идеи и проекти пред потенциални инвеститори и бизнес партньори, а национални академични инстутиции и изследователски организации като Черноморски изследователски фонд, ИО-БАН , ТУ Варна представиха своите постижения и осъществиха множество конкати по време на международното изложение, организирано в рамките на форума.

Домакин на събитието, организрано по проект BRIDGE-BS на програма Хоризонт 2020 бе Морски Клъстър България.