Увеличават капацитета на Пристанищен терминал “Видин-център”

Пристанище Видин – Център, снимка: “Пристанище Видин”

Повече пътнически кораби ще могат да акостират едновременно на пристанище “Видин-център”. Приключват ремонтните дейности, финансирани от Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” (ДППИ), за увеличаването на капацитета на пристанището, предаде БНР.

“Увеличилият се през годините брой корабопосещения на пристанищния терминал “Видин-център” доведе до естествената необходимост от дооборудване на старото корабно място №5 и въвеждане в експлоатация на още две корабни места- №6 и №7. Обектът се нуждае от нова визия, рехабилитация и оптимизация на пристанищните съоръжения, обслужващи пасажерския пътникопоток на терминала”, каза за Радио Видин инж. Росен Борисов, директор на Клон – ТП „Пристанище Лом“ към ДППИ, което стопанисва и видинския терминал, и добави:

“Работният проект предвижда изграждане на товарна стоманобетонна рампа на 5-о корабно място, на 6-о корабно място ще се монтира метална товарна рампа и подвижна платформа подемник за обслужване на хора с намалена подвижност. По короната на кейовата стена пред 6-о корабно място ще бъдат изградени нови 8 бр. вързални устройства. Предвижда се и изграждане на подземно ел. захранване и оборудване на ел. табла, съгласно европейските изисквания, на корабни места №6 и №7. Параметрите на пристанищната инфраструктура, обслужваща корабните места в участъка от Речна гара до “Телеграф капия”, ще бъдат приведени в съответствие с нормативните изисквания и ще се осигурят необходимите условия за експлоатационната им годност. С извършените подобрения на Пристанищен терминал “Видин-център” ще се увеличи капацитетът на едновременния дневен прием на пътнически кораби. Изпълнението на ремонтните дейности ще подобри условията за достъпност на средата на хора с увреждания.”

Инвестицията е за 266 000 лева без ДДС и е от бюджета на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”. Срокът за приключване на дейностите е 4 октомври 2022 година. Росен Борисов съобщи, че се планират и други инвестиции в пристанищната инфраструктура на Видин:

“Продължава реализацията на инвестиционната политика на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” по отношение на Пристанище за обществен транспорт с национално значение “Видин”, за което срещаме необходимото разбиране и получаваме необходимото съдействие както от Областната управа на Видин, така и от Община Видин,  в лицето на кмета и общинската администрация. През настоящата година от страна на Държавното предприятие е обявена обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на генерален план на Пристанище за обществен транспорт “Видин-център”, по която предстои всеки момент избор на изпълнител. С изготвянето на генералния план ще се определят възможностите за дългосрочно развитие на терминала, както и за влагане на необходимите инвестиции от страна на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” за реализацията на плануваните мероприятия. Във връзка с подготовката за възстановяване на дейността на фериботните превози по релацията Видин-Калафат, Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” възложи изпълнението на обект: “Възстановяване на проектните дълбочини в акваторията на Пристанищен терминал Фериботен комплекс “Видин” на стойност 230 000 лева без ДДС, финансиран със собствени средства на предприятието. Предстои реализацията на това драгиране.”