Изводите от Vera Su: Схемата за разделно движение в морските пространства трябва да се измести в източно направление

Нужни са спешни действия за оптимизиране на Схемата за разделно движение в морските пространства на Република България, за да се избегнат инциденти като този с моторен кораб VERA SU, който заседна преди повече от година край защитена местност „Яйлата“. Това са част от изводите в окончателния доклад от разследването на инцидента с VERA SU на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ), установи проверка на Maritime.bg.

Бордът препоръчва на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИАМА) да оптимизира схемата, като тя бъде разположена в източно направление спрямо сегашното й разположение.

„Това ще доведе до оптимално увеличаване на дистанцията между западните граници на крайните коридори и брега“, смятат от борда.

Разследващите препоръчват и ИАМА да инициира чрез Комисията по безопасност на корабоплаването назначаване на междуведомствена комисия/експертен съвет, която да разгледа и анализира действията на всяка институция, която би била ангажирана в подобни случаи, вкл. координацията между тях с цел недопускане на излишно забавяне и по-оперативно и адекватно реагиране при подобни произшествия и инциденти, както и необходими сили и средства.

„Междуведомствената комисия/експертен съвет да включва и външни експерти от морската общественост, в т.ч. и представители на неправителствени организации. В тази връзка да бъде обмислено създаване на Национален авариен план за действие при подобни морски произшествия (или коригиране на съществуващия Национален авариен план за борба с нефтени разливи в Черно море), свързани със значителен риск от загуба на човешки живот и/или замърсяване на околната среда, който да не включва единствено нефтени разливи, а да покрива всички видове опасни товари, превозвани по море и представляващи опасност за околната среда и живота и здравето“, настояват от НБРПВВЖТ.

Бордът предписва на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ да бъде технически осъществена възможността за осъществяване на VHF DSC повикване бряг-кораб без забавяне от дежурните оператори в брегови центрове Варна/Бургас на Системата за управление на трафика и информационното обслужване на корабите при невъзможност за осъществяване на връзка с кораб, чиито действия представляват опасност от произшествие/инцидент.

„Последователността на действията да бъде ясно разписана в инструкциите на дежурните оператори“, препоръчват още разследващите.

Часовете преди засядането на VERA SU

В 00:00 ч. на 20.09.2021 г. навигационната вахта е поета от втория помощник-капитан, сменяйки капитана на кораба. На вахтения помощник–капитан не е осигурен наблюдател, въпреки, че в разписанието на вахтите е отбелязан такъв. Вторият помощник-капитан не е бил достатъчно отпочинал за вахтата.

Според неговите показания, от тръгването на кораба от Южний (Украйна), той не е имал възможност за почивка, като не е спал изобщо. В свободното от вахта време е бил зает да подготвя корабните документи за пристанищния контрол във Варна, като същевременно е викан от капитана при всяко получаване на имейл или необходимост от превод от и на английски, което поставя под съмнение свободното владеене на английски език от страна на капитана на кораба. По време на вахтата вторият помощник–капитан следи основно радара, GPS приемника на корабните координати и другото корабно оборудване, което дава информация за движението на кораба, неговото местоположение, трафика и навигационната обстановка около кораба.


В 02:00 часа в корабния дневник е отбелязана позицията на кораба. В 00:55, 01:25, 01:55, 02:00, 02:25, 03:00 и в 03:25 ч. вторият помощник–капитан нанася положението на кораба на навигационна карта. След 03:25 ч. не са извършвани записи в корабния дневник и няма нанесена позиция на кораба на навигационната карта.

В 01:55 ч. корабът извършва планирания поворот на 245°, пресича границата на териториалното море на Република България и се насочва към точката за включване в Схемата за разделно движение.

Ориентировъчно, в периода 03:45÷03:55 ч. вахтеният помощник-капитан за кратко сяда на дивана на мостика и заспива.

В 04:00 ч. на мостика не се явява старшият помощник-капитан, който следва да поеме вахтата.

В 03:53 ч., без буден вахтен на мостика, корабът не извършва планирания поворот за включване в част I на Схемата за разделно движение, а продължава с непроменен курс 246° и скорост 7,8 възела към брега.

В 04:03 ч. дежурният на VTS-Варна, и в 04:05 ч. дежурните на Гранична полиция, които до този момент следят движението на кораба, виждайки, че се насочва към брега, започват да го търсят на VHF 14 и 16 канали. Повикванията са многократни и настоятелни, но без резултат. До момента на засядането, няма регистрирано излъчване на DSC VHF съобщение, с получаването на което би се активирал звуков сигнал на мостика, който евентуално да събуди вахтения.

В 04:13:43 ч., с курс 246° и скорост 7,8 възела корабът засяда на скалистия бряг в района на защитена местност „Яйлата“. Вторият помощник-капитан е събуден от силния шум и тласъците при засядането на кораба, оценява обстановката, дава „Стоп“ на главния двигател и слиза в жилищните помещения, за да събуди капитана, старши помощник-капитана и моряка.

Същият не си е осигурил събуждане, разчитайки единствено на позвъняване от мостика.

Корабът засяда в местност „Яйлата“, Камен бряг, в точка с координати 43°25‘34“N и 028°32’46” E, съгласно направен запис в корабния дневник.

Брегът около точката на засядането е с почти отвесни скали, а дъното е каменисто с множество подводни скали и относително малки дълбочини, което възпрепятства възможността на кораба да излезе на собствен ход. Силно е ограничена способността за подхождане на влекачи в непосредствена близост до кораба, както и възможността за претоварване, поради опасност от засядане или пробойни при подхождане на плавателни съдове до кораба.

Непосредствено след засядането на мостика се качват старшият помощник–капитан и моряк, събудени от вахтения втори помощник–капитан. Капитанът на кораба се качва с известно закъснение на мостика. По информация от старшия помощник–капитан, капитанът заповядва измерване на баластните танкове, като след замерите е установено, че в 5 от общо 11 от тях навлиза вода. Установено е, че няма изтичане на гориво. Замерени са газенията на кораба: носово, ляв борд – 3 м; носово, десен борд – 3,4 м (осреднено носово при отплаване на кораба – 4.4 м); кърмово, ляв борд – 6.7 м; кърмово, десен борд – 7 м. Измерени са и дълбочините около кораба в района на засядането.

След качването си на мостика (по свидетелства на член на екипажа, непотвърдени от капитана), капитанът разпорежда да не се отговаря на повикванията на VHF 11 и 16 канал, а впоследствие да се изключи VHF радиостанцията, както и изключване на оборудването на мостика, по което може да се определи местоположението на кораба (AIS).

След това, капитанът прави няколко неуспешни опита да изтегли кораба от скалите, давайки пълен заден ход на главния двигател, въпреки предупрежденията на останалите офицери, че това може да доведе до нарушаване на конструкцията.

Едва в 05:12 ч., почти 1 час след засядането, от кораба се свързват с дежурния на VTS Варна. Старшият помощник-капитан съобщава, се корабът е заседнал, няма крен, няма пострадали от екипажа, няма замърсяване.

От VTS – Варна настояват да се свържат с капитана на кораба. Капитанът потвърждава информацията, дадена от старшия помощник. Корабът е заседнал на около 16 м от брега, няма крен. Запитан, дали корабът се нуждае от помощ, капитанът отговаря, че ще се свърже след огледа на щетите.

В 05:16 ч. от МСКЦ изискват и получават от кораба потвърждение по радиото, че няма пострадали членове от екипажа.

Моторен кораб VERA SU (IMO: 8611219), плавал под флага на Панама, заседна на скалистия бряг в района на защитена местност „Яйлата“ на 20.09.2021 г. Корабът е построен през 1989 г. Съдът има дедуйет 3 217 t., дължина 89,21 м. и широчина 12,5 м., гази 4,7 м. В 0016 ч. на 26.10.2022 г. заседналият моторен кораб бе снет от плитчината и провлачен до Варна. Преди седмици ИА „Морска администрация“ обяви търг за продажба на кораба с начална цена от 460 хил. долара. Не се явиха кандидати. Предстои обявяване на повторен търг, в който държавата ще намали първоначалната цена с около 20%.

Вижте всичко по темата на www.verasu.bg или по-долу.

Вижте пълното съдържание на окончателния доклад от разследването на тежкото морско произшествие със засядането на моторен кораб VERA SU:

Vera-Su-final-report-BG

Коментари (0)
Коментирай