Докладът за Vera Su не разкрива кой не си е свършил работата на брега

Измина една година от засядането на плаващия под панамски флаг кораб VERA SU на скалистия бряг между н. Шабла и н. Калиакра. Публикуван е вече и окончателният доклад от разследването на Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт /НБРПВВЖТ/.

Авторът кап. Живко Магдичев, снимка: Морски вестник

Бордът наскоро беше изваден от Министерството на транспорта и прехвърлен на пряко подчинениe на министър-председателя.

Очакванията бяха разследванията на произшествия да бъдат извършвани обективно, задълбочено и безпристрастнo с цел избягване на бъдещи грешки при ликвидиране на последствията.

За съжаление, въпреки положените усилия от Националния борд, в доклада не намират място много от слабостите, допуснати от бреговите служби в действията им по ликвидиране и предотвраеяване на последствията от това тежко морско произшествие.

  1. Самото разследване започва реално със закъснение, което е в противоречие с изискването на чл. 79, ал. 6 на КТК. Корабът засяда на 20.09.2021 г., представител на ИАМА – Варна се качва на борда на 24.09.2021 г., а разследващите още по-късно. Причината не е ясна. Пропуснато е хубавото време за подготовка на последващите действия по спасяване на кораба и товара.
  2. Първоначално товарът е обявен за не опасен. За да се предприемат съотвените действия по снемането на кораба от скалите без съгласие на корабособственика трябва да се докаже, че той е опасен за морската среда. Това става 28 дни след засядането. Причината за това закъснение не става ясна от доклада.
  3. Разтегляне във времето на операцията по снемане на кораба поради липса на разписани конкретни действия и отговорности на съответните институции е посочено само като факт в доклада, без да се посочва конкретно кой не си е свършил точно работата.
  4. Отсъствието на адекватни сили, средства и обучен персонал за действие при подобни морски произшествия е фактор от съществено значение. Частично проблемът е решен при случаи на нефтени разливи. Все пак трябва да отбележим, че досега по нашето крайбрежие не са се случвали сериозни инциденти, които да проверят тяхнатa готовност и ефективност.

Очевидно е, че следва да се направи дълбок анализ на случая със засядането на VERA SU, да се предложат промени в нормативната уредба и в съответните подзаконови актове, да се разработят нови процедури и осигурят средства за закупуването на спасителни средства.

Националният борд може и трябва да осъществи последващ контрол по изпълнението на предписаните мерки. Неговият статут не само позволява, но го задължава да извърши това.

Автор: Кап. Живко Магдичев, заглавието е на Maritime.bg

Коментари (0)
Коментирай