“Лукойл” инвестира над 35 млн. лева в пристанищен терминал “Росенец”

До 35,6 млн. лева осигурява ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики, установи справка на Maritime.bg в обявена обществена поръчка.

Планира се реконструкция на Пирс 2 в Пристанищен терминал “Росенец” и нова докинг система, фендерна система, швартова система, монтаж на нови претоварни ръкави и др.

Реконструкция на Пирс 3 включва северна вързална пала, технологична пала, южна вързална пала и др.

Ще бъде изградена противопожарна система на Пирс 2 и 3, включваща дозаторно разпределителни станции, хидро и пено мониторни кули, пожароизвестителна инсталация и автоматизация.

ЛУКОЙЛ планира и изграждане на брегоукрепителна дамба между Пирс 2 и Пирс 3, Реконструкция на входящи водопроводи, електропроводи и слаботокови кабели в корена на Пирс 2 и обвръзка на инсталация за регенерация на парите (ВРУ).