Вицеадмирал о.р. Николов: Новият български спасителен кораб може да бъде построен във Варна

Придобиването на специализиран кораб за търсене и спасяване, както и за реакция при комбинирани инциденти в морските пространства на България е включено в програмата на ЕС „Транспортна свързаност“. По нея България получава над милиард и шестотин милиона евро. Това информират от Министерството на транспорта и съобщенията. Ще бъде изграден брегови център за общ контрол над корабоплаването по спазване на международните правила за предпазване от сблъскване на море, за задължителните докладвания към корабите, както и за предотвратяване на локално замърсяване.

„Възможно е новият спасителен кораб да бъде построен във Варна“, това каза за Радио Варна, вицеадмирал Румен Николов, който е началник на Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към „Морска администрация“.

Според вицеадмирал Николов: „В страната ни има достатъчно корабостроителни предприятия. След като имаме възможността да построим военни кораби, значи това може да се постигне и с един специализиран спасителен кораб. Ако той бъде построен в България, ще бъдат решени и много съпътстващи проблеми, като обучението, поддръжката и удължаване на жизнения цикъл на кораба“.

Румен Николов подчерта, че фирмата, която ще достави кораба, ще бъде избрана след максимално прозрачна обществена поръчка. „Преди парите от ЕС да бъдат отпуснати на страната ни, трябва да представим готови проекти, както за новия кораб, така и за бреговия център. Вече се работи по тези проекти“, допълни вицеадмиралът.