Иновации в синята икономика представи Морският клъстър 

Филтър, който улавя изгорелите газове от корабни двигатели, а полученият остатъчен продукт да се използва в други области на индустрията. И още: уникален софтуер, който позволява в реално време да се прави екологична оценка на замърсяването от работата на корабите. Това са само част от иновативните продукти, които представиха стартъп фирми на млади хора, определено конкурентни на пазара, по време на национален форум в Бургас, заяви пред Maritime.bg Илзе Атанасова, председател на УС на Морски клъстър – България.

Илзе Атанасова, председател на УС на Морски клъстър – България

Това е второто подобно събитие, което организираме това лято в качеството си на национален хъб към Черноморския механизъм за подкрепа на Черно море, заедно с неговия национален координатор Министерството на транспорта и съобщенията, коментира Илзе Атанасова. Форумът мина под надслов: „Иновации и дигитализация за устойчиво развитие на синята икономика на България”. Първото издание беше във Варна през ноември миналата година, обсъждайки предизвикателствата и възможностите за устойчиво развитие на синята икономика в страната ни.

Идеята ни е да представим от една страна платформата на ЕК за интелигентна специализация в синята икономика и от друга – необходимостта тя да заеме приоритетно място в националната стратегия за интелигентна специализация на страната. На форума в Бургас имахме участници от Главна дирекция „Морско дело и рибарство“, които ни представиха всички възможности на ЕК в тази насока. Също от Общия изследователски център на ЕК – за възможностите за регионална специализация в синята икономика и трансграничните партньорства. Имахме участници и от Министерството на иновациите, които ни запознаха с последната версия на Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Тя беше публикувана на сайта за обществено обсъждане и управителният съвет на клъстъра подготви становище за допълнения към съответните й направления, насочени към развитието на синята икономика.

Идеята на форума бе да представим европейските добри практики и успешни примери на национално ниво, за да насърчим обществения диалог и да катализираме търсенето на решения в отговор на предизвикателствата на прехода към по-устойчива синя икономика в страната чрез дигитализация и иновации, допълни Илзе Атанасова.

В тази насока имаме добро сътрудничество на местно равнище, коментира председателят на УС на морски клъстър – България.

Ето, община Бургас за пореден път показа, че е активен играч в синята икономика. Също и другите черноморски общини. Добре било и на национално равнище да има такава по-устойчива политика, която да стимулира развитието на клъстърите.

Впрочем това е проблем и за много други европейски страни. За липсата на конструктивен подход от страна националните правителства към развитието на морската икономика е подчертано и в съобщението, излязло през декември м.г. от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите  за стратегическите насоки за по-устойчив и конкурентоспособен сектор на аквакултурите в ЕС за периода 2021—2030 г.

В него е записано, че в повечето крайбрежни държави „подкрепата за тази икономика е само на хартия, а в националните планове и стратегии за интелигентна специализация не се обръща достатъчно внимание на морската икономика, финансовата подкрепа е недостатъчна, а правилата и критериите за предоставянето им са твърде сложни“.

Вижте още: