Морската наука и бизнес на среща за синия растеж на форум във Варна

Морски клъстър – България бе домакин на още един форум, който неотдавна се проведе в КК “Златни пясъци”. Тук се събраха представители от различни държави, за да представят свои иновативни продукти. Събитието бе много полезно, защото на едно място се срещнаха научните организации, бизнесът, инвеститорите, заяви пред Maritime.bg председателят на неговия Управителен съвет Илзе Атанасова.

Този форум го организирахме в рамките на един голям международен проект BRIDGE–BS, насочен към насърчаване на научните изследвания и иновациите в Черно море за стимулиране на синия растеж в региона, посочи Илзе Атанасова.

Проектът обединява 33 партньорски организации от 7 черноморски крайбрежни страни, 8 държави-членки на Европейския съюз и международни организации. В него участваме заедно с Института по океанология и Института по биоразнообразие към БАН. И сега бяхме държавата домакин на форума във Варна и съответно негови основни организатори, каза още тя.

По същия проект стартирахме и виртуалният Център за сини кариери (VBCC) – дигитална платформа, насочена предимно към млади хора, но също и опитни работници. Целта на платформата е да запълни съществуващите пропуски в уменията чрез подкрепа на дейности, които ще повишат осведомеността за работната сила и пригодността за заетост в ключови услуги на Blue Growth, добави Илзе Атанасова.

Идеята на VBCC е да популяризираме синята икономика като възможност за професионално развитие и образование за млади бъдещи професионалисти и хора, които вече работят в някой от секторите на синята икономика. Във VBCC можете да намерите информация за възможностите за кариерно развитие в отделните сектори, позиции за висшисти, летни училища, младежка мобилност, налични курсове, потенциален персонал и много повече, подчерта още Атанасова.

Тази година Морски клъстър – България е и една от организациите домакин на „Ентърпрайс юръп нетуорк“ (EEN), продължи тя. Това е най-голямата мрежа за малки и средни предприятия, която обхваща над 60 страни от петте континента. Включва всички европейски държави плюс партньорските страни и на практика това е връзката, която дава възможности за свързване на фирмите, които търсят бизнес и проектни партньорства. 

EEN е инициатива на Европейската комисия за оказване на помощ на малки и средни предприятия, за да развият пълния си потенциал и иновационен капацитет. Мрежата насърчава иновациите с цел превръщането им в пазарен успех за фирмите и ще осигури подкрепа и услуги на бизнеса, особено в ранните стадии на развитието. Малките и средни предприятия ще бъдат насърчавани да участват в изследователски програми и да кандидатстват за финансиране. Освен информация и консултации по въвеждането на иновации, разработването на проекти за участие в европейски програми, прилагане на европейското законодателство и бизнес сътрудничество, мрежата дава уникална възможност за обратна връзка до ЕК за измерване влиянието на политиките на ЕС върху предприятията и проучване мнението на бизнеса, свързано с въвеждането на ново законодателство.

Що се отнася до мястото на клъстъра в EEN, председателят на Морския клъстър посочи, че като една от организациите домакин са се насочили към подготвянето на презентации на фирмите, създават техни профили в мрежата, съответно да търсят партньорства и т.н. Помагат им във всички тези дейности естествено пак с фокус синята икономика.

– Работим в тази насока, ето, сега организирахме Matchmaking-събитие по време на международното морско изложене SMM в Хамбург, допълни Илзе Атанасова.

Продължаваме да подпомагаме фирмите. Клъстърът постоянно изпраща информация за проекти, които излизат в сферата на синята икономика, за възможности за проектно финансиране, за организиране на партньорски бизнес срещи, завърши тя.

Вижте още: