Шабла върху карта на Анри Абрахам Шатлен от 1710 година

Отсечка от „Карта на Турската империя“ на Анри Абрахам Шатлен от 1710 г. с Шабла (Chaplar).

Анри Абрахам Шатлен (Henri Abraham Chatelain, 1684 – 1743) е хугенотски пастор, който живее последователно в Париж, остров Сейнт Мартин, Лондон (около 1710), Хага (около 1721) и Амстердам (около 1728). Той е известен като холандски картограф с неговия “Atlas Historique” (Исторически атлас, или ново въведение в историята, хронологията и древната и съвременна география), публикуван в Амстердам в седем тома между 1705 и 1720 г.

Тук представената карта е от колекцията на Бари Лорънс Рудерман (Barry Lawrence Ruderman, Antique Maps Inc., La Jolla, California, United States).

Картата е ръчно оцветена. Крайбрежието на Черно море е нанесено с черна и оранжева линия (Кримския полуостров с черна и зелена линия). Територията на България е означена с надпис BULGARIE. Нанесени са и Viddin (Видин), Nicopoli (Никопол), Selistre (Силистра), Dorostero (Дръстър / Силистра), София (Sophia) и Пловдив (Philypopoli). 

На картата на Анри Абрахам Шатлен е нанесена и Шабла (Chaplar)*.

Топоними по западния бряг на Черно море: Kiustenge (Костанца), Baba (?), Magalia (Мангалия), Chaplar (Шабла), Port Kiaghra (Залива на Калиакра), Varne (Варна), Souzeboli (Созопол), Port Baghlar (Залива на лозята), Ahtaboli (Ахтопол), Yneada (Инеада), Malathia (нос Малатра).

Топонимите по западния бряг на Черно море най-вероятно са заимствани от картите на френските картографи Гийом де Лил (Guillaume Delisle) от 1703 г. и Никола де Фер (Nicolas de Fer) от 1705 г.**

* На картата са пропуснати Каварна, Балчик и Несебър.

** Шабла върху карта на Никола де Фер от 1705 година    

Henri Chatelain, Carte De L’Empire Des Turcs En Asie & En Afrique, divise dans toutes ses parties, 1710, Paris.