Предстои одит на България като държава-членка на IMO

Министерският съвет одобри Меморандум за сътрудничество между Република България и Международната морска организация (IMO) относно участието в схемата за одит на държава членка.

Решението е прието във връзка с предстоящото през месец май 2023 г. провеждане на задължителен одит на Република България, като държава членка на IMO. Одитът ще се извърши по схема приета с Резолюция А.1067(28) на Асамблеята на ИМО от 4 декември 2013 г. 

Целите на одита са насочени към осигуряване на ефективното прилагане на задължителните инструменти на Международната морска организация и изпълнение на задълженията и отговорностите на Република България в качеството на държава на знамето, държава на пристанището и крайбрежна държава съгласно изискванията на Кодекса за прилагане на задължителните инструменти на ИМО (III code ), приет с Резолюция А.1070(28) на Асамблеята на IMO (ДВ, бр. 97 от 2018 г.), информират от правителствената пресслужба.