Варна върху карта на Николо Зено от 1558 година 

1. Отсечка от „Карта на Черно море“ на Николо Зено, 1558 г. Френска национална библиотека „Галика“, Париж.

Картата (Chart of the Black Sea / Карта на Черно море) на Николо Зено е върху пергамент, фино обработена овча кожа, с размери 215 х 300 мм. Тя е част от атлас, който се съхранява във Френската национална библиотека „Галика“ в Париж. 

Николо Зено (Niccolò Zeno, 1515-1565) е венециански сенатор и писател, хидроинженер. Създадените от него карти са адаптирани (копирани от карти, които той е открил в склад в дома си във Венеция, за да описва пътуване от 14-и век на неговите предци Николо и Антонио Зено в Северния Атлантик)*.

Крайбрежието на Черно море е нанесена с черна и златна линия, островите са нанесени с червено мастило. Пред нос Шабла (laxeuizio) е нанесен опасния за корабоплаването подводен риф. Картата е украсена с роза на ветровете с 32 лъча (румба), ориентирана на север: изтокът е нанесен с равнораменен гръцки кръст. Река Дунав и езерата в Северна Добруджа са оцветени в синьо. Девненското езеро е представено като река, вливаща се във Варненския залив. Бургаските езера са представени като река вливаща се в Бургаския залив. В Бургаския залив са нанесени два острова – единият от които е остров Кешиш адасъ (Света Анастасия).

На картата на Николо Зено с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (varna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени Варна (varna), Несебър (mesenber), Созопол (cisopolli) и Инеада (stagnara). 

Топоними по западния бряг на Черно море: grosea (лиман Синое), zianauarda (нос Мидия), costanzia (Костанца), pangalia (Мангалия), laxeuizio (нос Шабла), caliachra (нос Калиакра), carbona (Балчик), castry (резиденция „Евксиноград“), varna (Варна), galato (нос Галата), mauro (Черни нос), cechrizia (неопределено), mauro (повтаря се), lauizia (Обзор), cauodellemano (Емона), mesenber (Несебър), axello (Поморие), porro (Бургас), schaffida (Димчево), cisopolli (Созопол), lal (Маслен нос), uerdisso (нос Урдовиза), gattopolli (Ахтопол), stagnara (Инеада).

* The annals of the voyages of the brothers Nicolò and Antonio Zeno in the North Atlantic about the end of the fourtheenth century and the claim founded thereon to a Venetian discovery of America : a criticism and an indictment / by Fred. W. Lucas. London, H. Stevens Son and Stiles, 1898.

2. Chart of the Black Sea, Niccolò Zeno, 1558. Bibliothèque nationale de France, GEEE-5610 (RES).