Рехабилитират металните конструкции с оборудване за VTMIS

ДП “Пристанищна инфраструктура” планира възстановяване и увеличаване на функционалността, безопасността и експлоатационната годност на обекти, експлоатирани от Специализирано поделение Дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море“. За целта е обявена обществена поръчка за 390 хил. лева, установи справка на Maritime.bg.

Системата за управление на трафика (VTMIS ) е разположена на множество обекти по цялото черноморско крайбрежие, като на всеки обект има специализирано оборудване, монтирано върху метални конструкции (ЖРК).

Металните конструкции са съществуващи, монтирани преди 1980 г. и по време на изграждане на системата VTMIS в периода 2002 г. до 2007 г.

“Следствие на дългогодишната експлоатация под въздействието на метеорологични условия, включващи солена влага и мъгла, покритието на металните конструкции е увредено. Към настоящият момент има наличие на корозия и ръжда по тях, видимо не са в добро състояние. Наблюдава се видима ръжда и по крепежните елементи”, пише в документацията.

Целта на обществената поръчка е възстановяване и увеличаване на функционалността, безопасността и експлоатационната годност на обекти експлоатирани от Специализирано поделение Дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море“.

Планират се СМР за ремонт и рехабилитация на металните конструкции с цел увеличаване устойчивостта на елементите, тяхната носимоспособност и експлоатациионна годност. Строително монтажните работи предвидени за изпълнение касаят обекти: Радиокомуникационна станция „Калиакра 1“, Радиокомуникационна станция „Балчик 1“, Радиокомуникационна станция „Траката“, Радиокомуникационна станция „Пост 2“, Радиокомуникационна станция „Фичоза“, Радиопредавателен център „Китка“, Радиокомуникационна станция „Емине“, Радиокомуникационна станция „Поморие“ и Радиокомуникационна станция „връх Китка“.