Нов търг за кораб Vera Su, цената падна до 276 хил. долара 

Пореден търг в опит за продажба на злощастния кораб VERA SU, обявиха от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, установи справка на Maritime.bg.

Търгът ще се проведе на 20.12.2022 г., от 11:00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на дирекция „Морска администрация – Варна“ (ДМА-Варна).

Начална тръжна цена е намалена до 276 000.00 щатски долара без ДДС.

Заявленията за участие, с приложените към тях документи, посочени в тръжната документация, се подават в запечатан непрозрачен плик до 17.30 ч. на 16.12.2022 г. в деловодството на ДМА-Варна.

Коментари (0)
Коментирай