До 200 хил. лева за войната в Украйна могат да получат в риболовния бизнес

Решено е. Всички от сектор „Рибарство“ могат да получат до 200 000 лева финансова помощ за щетите, които са понесли от войната в Украйна. Това съобщи пред Maritime.bg д-р Йордан Господинов, генерален секретар на Консултативния съвет за Черно море.

Новината е от Комитета по наблюдение към министъра на земеделието, който на последното си заседание е взел това решение. Припомняме, че този мониторингов комитет към Министерството на земеделието е орган към Програмата по морско дело и рибарство и наблюдава не само неговото изпълнение, но и прехвърлянето на пари от една мярка в друга. В него членуват около 80 представители от различни ведомства, институции, рибарите с техните организации.

Д-р Господинов е един от членовете на комитета с право на глас, като представител на браншова организация. По неговите думи още през месец юли тази година от Брюксел одобрили регламент, който позволявал парите от съществуващите мерки по рибарската програма да могат да се прехвърлят за създаването на нови, насочени към подпомагане, заради войната в Украйна. 

От началото на войната досега рибарите загубихме пазари, транспортни коридори, суровини от Украйна, където всичко е замряло, в морето трудно ловим риба, каза д-р Господинов. А Комитетът за наблюдение е точно този орган, който по регламента може да промени оперативната програма по морско дело и рибарство. Става дума за старата, която приключва до края на тази година.

Първото, което направихме е да определим критериите за размера на финансовата помощ по съществуващата програма, обясни д-р Господинов. За да става по-лесно, без излишни бюрократични формалности, решихме единият от критериите да бъде размерът на тазгодишната инфлация за периода от началото на войната – 24 февруари досега, който по статистическите данни е 18,7 процента. И държавата в лицето на министерството, и ние, представителите на бизнеса предложихме вместо за всеки да се търси, колко са му загубите, колко са пораснали разходите, колко са намалели приходите му, той да направи само едно – сега, като кандидатства за парична компенсация, да представиш разходно оправдани документи.

Като, разбира се, ще има таван за нейния размер – до 200 000 лв. До толкова ще се дава за претърпените загуби от войната на риболовен кораб. Толкова ще получи рибопреработвателно предприятие и всеки друг от бранша.

Примерно, представиш фактури за 100 000 лв.: за горива, облекла, заплати, суровини, етикиране, сортиране и т.н. Пресметнато с инфлационния коефициент – 18,7%, получаваш финансова помощ с размер на 18 700 лв. Ако, да кажем, си фабрика и представиш разходно оправдателни документи за 2 000 000 лв., ще получиш тавана от 200 000 лв.

Общо близо 13 млн. лв. са заделени за тази финансова помощ по новата мярка. От тях около 5 млн лв. са за риболовните кораби, малко над 3 млн лв. са за фабриките и още толкова за рибарниците.

Другият вариант за получаване на компенсацията е по таблица с коефициент за неработен ден, допълни д-р Господинов. Като в случая се гледа средно аритметичното за последните 5 години, колко дни си работил. Примерно, имаш средно 100 дни на година, обаче през настоящата си работил само 30 дни и за другите 70 дни ти се плаща по един коефициент, който обхваща работна заплата, големина на кораба и още ред други показатели, които са в тази таблица. 

Всеки трябва сам да прецени кой от двата варианта – този или с разходно оправдателни документи, ще му е по-изгоден. Това ще бъде еднократна помощ в рамките на тази година, заради войната в Украйна. Сега през декември започва приема на документите, като помощите ще се дават според реда на внасянето им, добави д-р Господинов.

Maritime.bg припомня, че веднъж през първата година на пандемията от Ковид-19 правителството, в резултат на продължилия близо два месеца диалог между неговите експерти и браншовите организации, обяви пакет от компенсаторни мерки в подкрепа на риболовния бизнес, който беше в размер на 16 млн лв. Тогава пак стана с промяна в ОП „Морско дело и рибарство“ на ЕК, като 25 на сто от общия размер дойде от държавния бюджет, а останалата част бяха европейски, разпределени по три мерки, като максималният размер на отпуснатата помощ бе до 80 000 лв.

Коментари (0)
Коментирай