Варна върху карта на Лопо Хомем от 1519 година

Отсечка от картата на Лопо Хомем „Средиземно море“, част от „Морски атлас на света“, 1519 г. със западното крайбрежие на Черно море и Варна (barna). Национална библиотека на Франция, Париж.

Лопо Хомем (Lopo Homem, 1497-1572) е португалски картограф от 16-и век, работил в Лисабон. Той е баща на картографа Диого Хомем (Diogo Homem, 1521-1576), създал едни от най-красивите карти на Черно море.

Картата „Средиземно море“ е част от „Морски атлас на света“ (Atlas nautique du Monde), 1519 г. Той е купен през 1855 г. от библиотекаря Еманюел Клеман Бенине Милър (Emmanuel Clément Bénigne Miller, 1810-1896), и продаден на националната библиотека на Франция от вдовицата му през 1897 г., откъдето идва и името му – „Атлас на Милър“ (Miller Atlas).

Атласът е изработен по искане на краля на Португалия Мануел I (Manuel I, 1469-1521). Той е работа на картографите Лопо Хомем, Педро Рейнел и Хорхе Рейнел и е илюстриран от Антонио де Холанда*. Атласът съдържа 8 карти върху 6 свободни листа пергамент, фино обработена овча кожа, с размери 118 х 61 см.

Картата е украсена с изгледи на градове върху зелени хълмове, най-големите от които са на Генуа, Венеция и Йерусалим с кръста на Голгота. Територията на България е представена с надпис THRACIA, и червен щит с черен полумесец, сигурен знак за принадлежност на територията към Османската империя. Крайбрежието на Черно море (MARE PONTI) е нанесено в зелен цвят. В Черно море са представени две двумачтови галери с издути платна, върху които е нарисуван португалския кръст на Ордена на Христос. 

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (barna). С червено мастило по западния бряг на Черно море са нанесени tuxoto (неопределено), barna (Варна), mesenbȓ (Несебър) и stanayra (Инеада).

Пред нос Шабла (lasilosico) със знак „+“ е нанесен опасния за корабоплаването подводен риф. Пред Созопол (sisopoli) с червено мастило е нанесен остров Свети Йоан (Свети Иван).

Топоними по западния бряг на Черно море: grosea (лиман Синое), pamgala (Мангалия), lasilosico (нос Шабла), tuxoto (неопределено), gauarna (неопределено), cabunar (нос Калиакра), gauarna (Каварна), carbona (Балчик), castrisi (резиденция „Евксиноград“), barna (Варна), galato (Галата), marico (Черни нос), lauize (Обзор), cdelemano (Емона), mesenbȓ (Несебър), scafidia (Димчево), sisopoli (Созопол), aexine (Маслен нос), uerdizo (нос Урдовиза), gatopoly (Ахтопол), stanayra (Инеада).

* Lopo Homem (1497-1572), Jorge Reinel (1502-1572), Pedro Reinel (1462-1542), Antonio de Holanda (1480-1557).

Lopo Homem, Mer Méditerranée, 1519. Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE AA-640 (RES).