Турция отказа да върне у нас втория помощник-капитан на кораб Vera Su за делото срещу него

Делото срещу втория помощник – капитан на кораба „VERA SU“ ще се гледа по общия ред в отсъствието на подсъдимия К.А., реши Окръжният съд в Добрич. Делото бе многократно отлагано поради нередовното призоваване на подсъдимия, който е турски гражданин. През юли миналата година, за да бъде изпълнена процедурата по връчване на книжата на подсъдимия и призоваването му, съдът разпореди да бъде изпратена съдебна поръчка до турското министерство на правосъдието.

На проведеното вчера разпоредително заседание стана ясно, че съгласно получено в съда писмо от главна дирекция „Международни отношения и Европейски съюз“ към Министерството на правосъдието на Република Турция от името на турската държава съответното длъжностно лице е отказало да изпълни възложените действия, приемайки, че възможността делото да бъде проведено задочно на територията на нашата страна противоречи на турския правен ред. Конкретни предложения във връзка с изпълнението на поръчката не са направени.

Съдът прие, че са налице предпоставките за разглеждане на делото в отсъствието на подсъдимия, тъй като К.А. се намира извън пределите на България, и макар местоживеенето му в Турция да е известно, не може да бъде призован поради отказа на турското министерство на правосъдието да изпълни действията по съдебната поръчка. Съдът прецени, че разглеждането на делото в отсъствието на подсъдимия няма да попречи за разкриване на обективната истина.

Повдигнатото на К.А. обвинение е за това,че на 20 септември 2021г., в акваторията на Черно море, в района между село Камен бряг, обл.Добрич, и КК„Русалка“, като вахтен помощник – капитан на кораб „VERA SU“, плаващ под панамски флаг, заспивайки, допуснал да заседне кораба, като деянието е извършено по непредпазливост и от него са настъпили значителни имуществени вреди за корабособственика в размер на 6 680 734. 85 лева. Според обвинението, като е допуснал да заспи при носенето на навигационна вахта, подсъдимият е нарушил правило от Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, съгласно което „Вахтените помощник-капитани, които носят ходова навигационна вахта, са отговорни за безопасността на плаване на кораба по времето на тяхната вахта, като те са длъжни по всяко време да присъстват физически на ходовия мостик или на място, непосредствено свързано с това помещение, например щурманска рубка или пост за управление на мостика“, вследствие на което се е стигнало до засядането на кораба.

Съдът насрочи следващото съдебно заседание за 24 февруари, от 10.30 часа, и разпореди за него да бъдат призовани експертите по делото и посочените в обвинителния акт свидетели, които са български граждани.

Насрочени бяха още две съдебни заседания – на 13 април и 12 май, за когато ще бъдат призовани останалите свидетели, които са граждани на Турция и Азербайджан.

Моторен кораб VERA SU (IMO: 8611219), плавал под флага на Панама, заседна на скалистия бряг в района на защитена местност „Яйлата“ на 20.09.2021 г. Корабът е построен през 1989 г. Съдът има дедуйет 3 217 t., дължина 89,21 м. и широчина 12,5 м., гази 4,7 м. В 0016 ч. на 26.10.2021 г. заседналият моторен кораб бе снет от плитчината и провлачен до Варна.

Вижте всичко по темата на www.verasu.bg или по-долу.

Коментари (0)
Коментирай