НИК „Академик“ ще премине класов ремонт

SONY DSC

Научно-изследователския кораб „АКАДЕМИК“ ще премине класов ремонт, устнави справка на Maritime.bg по обявена от Института по океанология обществена поръчка с прогнозна стойност 1,25 млн. лева.

Предметът на обществената поръчка е компонент от реализацията на проект от Националната пътна карта за научна инфраструктура „Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания и участие в европейската инфраструктура (EURO-ARGO) – МАСРИ”. 

В момента ИО-БАН оперира изследователски кораб НИК „АКАДЕМИК“, собственост на Българска академия на науките. Той се експлоатира от Института по океанология от 1985 г., като през изминалия период успешно е извършил повече от 250 изследователски мисии. Част от целите на проекта ще бъдат постигнати чрез извършване на класов ремонт кораба, с което ще се гарантира безопасност и ефективност на полевите работи на Института.

При изпълнение на поръчката следва да се извърши класов ремонт на НИК „АКАДЕМИК”, съобразно изискванията на класификационната организация Български корабен регистър и  Изпълнителна агенция  ИА –„Морска  администрация”.

НИК „АКАДЕМИК” е многоцелеви, универсален научно-изследователския кораб, предназначен за провеждане на научни изследвания на море.