Варна върху анонимна испанска карта от 1500 година

Отсечка от анонимната испанска карта от 1500 г. със западното крайбрежие на Черно море и Варна (barna). Държавен архив на Флоренция, Италия (Archivio di Stato di Firenze).

Анонимната испанска карта от 1500 г. е част от атлас (Atlas 132), който се съхранява в Държавния архив на Флоренция, Италия. Картата (Карта на Средиземно и Черно море) е върху пергамент, фино обработена овча кожа, с размери 420 x 267 мм. 

Картата е украсена с 9 рози на ветровете с 8 лъча (румби), със скала за разстоянията и Гроба Господен. На красиви картуши с главни букви са изписани имената на континентите EVROPA, ASIA и AFRICA. 

Пред нос Шабла (loxiluxio) със знак „+“ е нанесен опасния за корабоплаването подводен риф, а в Бургаския залив и срещу Созопол (sisopoli) с червено мастило са нанесени два острова (Света Анастасия и Свети Йоан / Свети Иван).

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (barna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени taiasea (нос Калиакра), barna (Варна), и sisopoli (Созопол). 

Топоними по западния бряг на Черно море: groseas (лиман Синое), zanauardi (нос Мидия), costansa (Костанца), pangalai (Мангалия), taiasea (нос Калиакра), loxiluxio (нос Шабла), gauarna (Каварна), carbona (Балчик), barna (Варна), castrisi (резиденция „Евксиноград“), galato (Галата), mauro (Черни нос), clamia (Обзор), cdelemano (Емона), sisopoli (Созопол), asine (Поморие), gastopoi (Ахтопол), stampara (Инеада).  

Анонимна испанска карта на Средиземно и Черно море. Archivio di Stato di Firenze, Call Number: CN 16.