Варна върху карта на Жоао Тейшейра Алберназ от 1640 година

Отсечка от картата на Жоао Тейшейра Алберназ от 1640 г. със западния бряг на Черно море и Варна (varna). Национална библиотека на Франция, Париж. 

Жоао Тейшейра Алберназ (João Teixeira Albernaz I, > 1575 – > 1662) е португалски картограф от 17-и век, син на картографа Луиш Тейшейра (Luis Teixeira)*. Роден в Лисабон, активен между 1602 и 1648 г. Умира около 1662 г. Жоао Тейшейра Алберназ е автор на 19 атласа с общо 215 карти. 

Тук представената карта (Océan Atlantique Nord-Est, Mer Méditerranée et Mer Noire)** е част от „Морски атлас на света“ (Atlas nautique du monde) от 1640 г. Атласът, създаден в Лисабон, Португалия, съдържа 20 карти върху пергамент, фино обработена овча кожа, с размери 280 x 212 мм. Той се съхранява в колекциите на Националната библиотека на Франция в Париж. 

Картата е украсена с 4 рози на ветровете с 8 лъча (румби), с мрежа от курсови линии (локсодроми), нанесени с червено, зелено и жълто мастило. Скалата за разстоянията е поместена в красив картуш в средата на картата. Крайбрежието на Черно море (MAR MAYOR) е нанесено с черна и зелена линия. Върху територията на България е нанесен надпис GRECIA.

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (Varna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени zanauarda (нос Мидия) и varna (Варна). 

Топоними по западния бряг на Черно море: grosea (лиман Синое), zanauarda (нос Мидия), rdanubio (Костанца), rdanubio (Мангалия), lemano (Каварна), varna (Варна), mesenber (Несебър), asine (Маслен нос), verduizo (нос Урдовиза).

João Teixeira Albernaz I, Chart of the Mediterranean, Black Sea and west cost of Europe. 1640. Bibliothèque nationale de France, Call Number: CPL GE FF-14409.

* https://www.maritime.bg/89413/ (Балчик върху карта на Луис Тейшейра от 1600 година).

** https://www.maritime.bg/90486/ (Созопол върху карта на Жоао Тейшейра Алберназ от 1630 година).