Над 2800 руски кораби не могат да посещават пристанища в ЕС

Европейският съюз затвори своите пристанища за целия търговски флот на Русия, състоящ се от над 2800 плавателни съда. Мярката обаче не засяга плавателни съдове, превозващи:

  • енергия
  • фармацевтични, медицински, селскостопански и хранителни продукти
  • хуманитарна помощ
  • ядрено гориво и други стоки, необходими за функционирането на ядрения капацитет за граждански цели
  • въглища

Мярката също така не засяга нуждаещи се от помощ или търсещи убежище плавателни съдове или плавателни съдове, които извършват аварийно спиране в пристанище по причини, свързани с морската безопасност или спасяването на човешки живот в морето.

Забраната ще се прилага и за плавателни съдове, които се опитват да избегнат санкциите, като сменят руския си флаг или регистрация с такива на друга държава, обясняват наложените санкции в корабоплаването от Европейския съвет.

Пристанищните органи могат да идентифицират опит за промяна на флага или на регистрацията.

ЕС забрани морския транспорт на руски суров нефт (считано от 5 декември 2022 г.) и нефтопродукти (считано от 5 февруари 2023 г.) до трети държави.

Той също така забрани свързаното с това предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги или финансиране или финансова помощ.

Тази забрана не се прилага, ако суровият нефт или нефтопродуктите се закупуват на равнището на тавана на цената на нефта или под него.