Несебър върху карта на Жан Андре Бремон от 1670 година

Отсечка от картата на Жан Андре Бремон от 1670 г. с част от западното крайбрежие на Черно море и Несебър (misenbry). Библиотека на Конгреса, Вашингтон.

Жан Андре Бремон (Jean André Brémond) е френски картограф от 17-и век, работещ в Марсилия. Картата на Жан Андре Бремон от 1670 г. е част от атлас с 5 карти върху пергамент, фино обработена овча кожа. Атласът се съхранява в колекциите на Библиотеката на Конгреса във Вашингтон.

На територията на България е нанесена роза на ветровете с 32 лъча (румби) а в Черно море – половин роза на ветровете с 32 лъча и лилия в синьо, сочеща на север. Мрежата от курсови линии (локсодроми) е нанесена с червено, черно и зелено мастило.

На изток са представени манастирът „Света Екатерина“ в планината Синай, хълмът Голгота в Йерусалим с три кръста и река Йордан.

Върху територията на България е представена планина (Стара планина?) и река (Места), която се влива в Егейско море.

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища е нанесен и Несебър (misenbry). В широкия Бургаски залив със знак „+“ са нанесени удобните корабни стоянки, а с червено мастило – безименен остров (Кешиш адасъ / Света Анастасия?). 

Топоними по западния бряг на Черно море: calamia (Емона), misenbry (Несебър), sixopolly (Созопол), asine (Маслен нос), ginopi (Ахтопол).

Jean André Brémond, Chart of the Mediterranean Sea, 1670. Library of Congress Geography and Map Division Washington, Call Number: G1956.P5 B73 1670.