Варна върху карта на Франсоа Олив от 1662 година

Отсечка от картата на Франсоа Олив от 1662 г. със западното крайбрежие на Черно море и Варна (barna). Национална библиотека на Франция, Париж.

Франсоа Олив (François Ollive / Francesco II Oliva) е френски картограф от 17-и век, активен в Марсилия. Умира след 1662 г. 

Картата е изработена през 1662 г. в работилницата на Франсоа Олив в Марсилия. Тя е върху пергамент, фино обработена овча кожа, с размери 68 x 97,5 см. Картата е украсена с гербове на държави, изгледи на градове Marseille (Марсилия), Genua (Генуа), Napoli (Неапол), Toulon (Тулон), ветроходи и гребни галери, морски битки, морски чудовища и русалки. 

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (barna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени Калиакра (taiasca), Варна (barna) и Созопол (sisopoli). 

Картата е украсена с 4 рози на ветровете с 8 и 16 лъча (румби). Мрежата от курсови линии (локсодроми) е нанесена с червени и черни линии. Западното крайбрежие на Черно море (Mer Magior / Mer Noire) е нанесено със синя и оранжева линия. 

Територията на България е означена с надпис с червено мастило ROMANIE.

В Бургаския залив и срещу Созопол (Sisopoli) са нанесени с червено мастило два острова (Кешиш адасъ / Света Анастасия и Свети Йоан / Свети Иван). Със знак „+“ се представени удобните корабни стоянки.

Топоними по западния бряг на Черно море: costansa (Костанца), pangalai (Мангалия), gauarna (Каварна), taiasca (нос Калиакра), carbonar (Балчик), castrisi (резиденция „Евксиноград), barna (Варна), clamia (Обзор), cdilimano (Емона), misenbria (Несебър), sisopoli (Созопол), asini (Маслен нос), stampara (Инеада).

Carte particulière de la Mer Méditerranée / faicte par moy, François Ollive à Marseille 1662. Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE SH ARCH-43.