Доказана е целесъобразността на българската технология за добив на ток от Черно море

Реална е възможността възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), като сероводорода, разтворен в дълбоките води на Черно море, да влязат в директивите на Европейската комисия. Това ще открие нови перспективи пред внедряването на технологията за добив ток от този морски ресурс в неограничени запаси. Има уверения от страна на български представител в Брюксел, че това ще стане в началото на тази година, заяви пред Мaritime.bg проф. д-р Венко Бешков, автор на уникална разработка, за която многократно сме информирали през изминалите години на неспирни усилия за нейното практическо приложение. Надежда му дава и успешното прокарване неотдавна от български евродепутат на този вид ВЕИ в решенията на Европейския парламент.

проф. д-р Венко Бешков

От тук нататък трябва инициатива от българското правителството да продължи в тази насока, като се излезе от общите постановки и разработката ни за ВЕИ от сероводорода, разтворен в дълбоките води на Черно море, влезе със собственото си име в програмите на ЕС за финансиране. За съжаление това го няма до момента, каза проф. Бешков. Продължаваме да работим върху усъвършенстването на технологията за добив на ток от сулфидите в морската вода с надеждата да намерим финансиране за една пилотна инсталация, която да убеди потенциалните инвеститори с нейните способности.

Представители на компания от Девненската низина са проявили интерес към разработената технология от проф. Бешков.

Резултатите от работата ни по технологията стигнаха до там, че вече имаме подаден патент за нов катализатор, който ускорява химическите реакции, за да постигнем по-бързо превръщането и съответно по-малки размери на инсталацията. А от там и по-ниска цена на инсталацията, казано по най популярния начин, добави ученият.

Разработката на проф. Бешков дава реална възможност за експлоатация на един напълно неразработен досега възобновяем енергиен източник, какъвто са сероводородът и сулфидите в дълбоките морски води. Въпреки, че технологията е разработена отдавна (преди повече от 15 години), досега тя не е намерила място в плана за възстановяване и устойчивост. Още не е намерила място в Зелената сделка, въпреки огромните екологичните и икономическите ползи.

Припомняме, че работата по нея тръгва в Института по инженерна химия на БАН, оглавен тогава от проф. Бешков и в „Рокон изследователски център“ АД. В началото на 90-те години проф. Бешков бе и зам.- министър на околната среда.  След подробни изследвания и лабораторни експерименти бяха създадени и изпитани лабораторни образци на основните възли и агрегати на технологията. Още през лятото на 2014 г. екипът проведе успешен експеримент с пилотна инсталация на борда на научноизследователския кораб ”Академик” на 50 мили от нос Галата във Варненския залив. В екипа участваха и учени от Института по океанология. Резултатите от експеримента бяха много добри в сравнение с постигнатите в лабораторни условия. И най-важното, отчетен бе изключително висок коефициент на полезно действие, който показва, че ресурсът от сероводород в морето може да бъде използван на 90%.

По думите на проф. Бешков вече са успели да постигнат резултати, които недвусмислено доказват целесъобразността на технологията, прилагана в бъдещи ВЕИ като съществено звено на електроенергийната система на страната. Тя е защитена с два патента и един полезен модел.

Черно море е уникално с наличието на дълбочина под 150 метра на разтворен сероводород и сулфиди в голяма концентрация, обясни авторът на проекта. Технологията на нашата инсталация за производство на електроенергия е следната: сулфидите се окисляват обратно до сулфати, които се изхвърлят обратно в Черно море. С други думи сулфидите представляват възобновяем енергиен източник. 

Изчисленията показвали, че в Черно море има около 5 милиарда тона сулфиди и преработката им би произвеждала електроенергия с еквивалентът на непрекъснато работеща мощност от 12 000 MW годишно. Нещо повече, ако се въведат такива Сулфидни Електрически Централи (СуЕЦ), както ги нарича ученият, ще се задоволят енергийните нужди на страната поне за 200 години напред. Добиваната през следващите 40 години зелена енергия ще се равнява ежегодно на 10% от потребяваната в целия Европейски съюз (заедно с Великобритания) електроенергия, а Черно море ще се изчисти от сулфидите до значителна дълбочина, категоричен е проф. Бешков.

Огромни са ползите от технологията, разработена от екипа на проф. Бешков. Достатъчно е да се отбележи, че със СуЕЦ става изпълнима стратегическата цел цялото производство на електроенергия да премине на местни ресурси, което е гаранция за енергийната сигурност на страната.

Според проф. Бешков сега са на прага на следващата фаза в развитието на СуЕЦ като завършена технология.

Тя включва пилотен проект на горивна клетка с мощност 100 kW, също и  пилотен проект за изграждане на агрегат обогатител за добив на електролит от вода със съдържание на сулфиди. И накрая създаване на проектна компания и изграждане на СуЕЦ.

Всичко това ще изисква финансиране между 12 до 15 млн. евро, което при сегашната ситуация е практически възможно с включването на проекта в Зелената сделка. Така че от тук нататък топката е в полето на българското правителство, коментира ученият.

По темата

Зелената сделка може да отвори пътя за уникален български проект за ток от сероводорода в Черно море

Подобрените показатели на уникалната инсталация за производството на енергия от сероводорода в морската вода я направят примамлива за инвестиции, твърди пред Maritime.bg проф., д-р т. н. Венко Бешков от Института по инженерна химия при БАН проф., д-р т. н.  Венко Бешков Вече имаме категорично потвърждение за повишената ефективност на инсталацията за добив на електрическа енергия от сероводорода в Черно море, заяви пред Maritime.bg нейният създател, проф., д-р т. н. Венко Бешков от Института по инженерна химия при!-->!-->!-->!-->!-->…

Правят пилотна инсталация за ток от морската вода

След повече от 10 години усилия уникалната разработка очаква да получи финансиране като европейски проект Стефан Денков В момента кандидатстваме за европейски проект по програма „Хоризонт-2020” и наесен, когато очакваме да получим нужното финансиране, ще изработим пилотна инсталация за производство на електроенергия от сероводорода в морската вода, която ще бъде в сравнително голям мащаб. Това съобщи пред Maritime.bg проф. д.т.н.  Венко Бешков от Института по инженерна химия при БАН. Снимка: Олег Ласточкин !-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->…

Дълго пренебрегвано находище в Черно море може да осигури енергийна независимост на България

д-р Атанас Василев от Института по океанология – БАН Няма нищо пресилено. Имаме едно от най-големите и перспективни находища на газови хидрати в Европа, с площ 65 км. на 20 км., на дълбочини 300 – 500 метра под морското дъно. Неговото разработване със сигурност може да осигури енергийната ни независимост поне за 100 години, заяви пред Мaritime.bg д-р Атанас Василев от Института по океанология – БАН. Той работи по тази тема от 20 години, сега е ръководител на екип учени в института и от Софийския университет,!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->…