Варна върху карта на Бартоломео Романо от 1596 година

Отсечка от картата на Бартоломео Кресченцио Романо от 1596 г. със западния бряг на Черно море и Варна (barna). Библиотеката за редки книги и ръкописи „Бейнеке“, Ню Хейвън, Кънектикът, САЩ. 

Бартоломео Кресченцио Романо (Bartolomeo Crescentio Romano) е роден в Рим около 1565 г., хидрографски инженер на служба в папския флот от 1588 до 1593 г. През 1596 г. в Рим отпечатва „Морска карта на Средиземно море“.

Морската карта на Средиземно море, с размери 65,7 x 78,8 см, е неоцветена. Тя е отпечатана върху два листа хартия залепени в средата. Картата се съхранява в Библиотека(та) за редки книги и ръкописи „Бейнеке“ Ню Хейвън, Кънектикът, САЩ (Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Call Number: Taylor 224). 

Картата е украсена с 8 рози на ветровете с 32 лъча (румби), скала за географските ширини и скали за разстоянията. В долния ляв ъгъл на картата – картуш с пояснителен надпис и датировка – Рим, 1596 г.

Върху картата с по-големи букви, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (barna). По западния бряг на Черно море с по-големи букви са нанесени taiasea (нос Калиакра), barna (Варна) и misembri (Несебър).  

Топоними по западния бряг на Черно море: zaraualda (нос Мидия), costanza (Костанца), stinigani (Мангалия), langolichi (нос Шабла), losciniscio (неопределено), taiasea (нос Калиакра), gauorna (Каварна), carbona (Балчик), castrisi (резиденция „Евксиноград“), barna (Варна), gallato (Галата), mauro (Черни нос), clamia (Обзор), cdalemani (Емона), misembri (Несебър), sisopoli (Созопол), asine (Маслен нос), gatopoli (Ахтопол), stampara (Инеада).

Bartolomeo Crescentio Romano, Chartam Mediterraneam antea magna obrutam falsitate, Romae, 1596. Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Call Number: Taylor 224.