Тръбопроводът във Варненското езеро – ключова пречка пред удълбочаването за близо половин милиард лева

Напорният тръбопровод във Варненското езеро, чиято авария преди три години бе разкрита от Maritime.bg, е реална пречка за завършване в срок на проекта за почти половин милиард лева за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 във варненския пристанищен комплекс, който следва да осигури достъп на по-големи кораби до варненските терминали. Това става ясно от доклад на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) за изпълнението на драгажните работи, с който Maritime.bg разполага.

Архивно изображение | Maritime.bg

ДППИ е възложител на проекта, а реални драгажни дейности започнаха през месец юли 2020 г.

До крайния срок, съгласно графика за изпълнение на обекта за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, остават точно четири месеца.

За изпълнението на удълбочаването бе мобилизирана драгажна техника и „всеки необоснован престой е свързан с големи разходи и загуби за изпълнителя, както и нарушаване на срока по сключения договор, неустойки и недоволства от заинтересованите лица“, според докладите на ДППИ.

Към момента пречка за продължаване на удълбочаването е именно напорният тръбопровод във Варненското езеро, който аварира преди три години и стана причина за разлив на хиляди литри фекални води от кварталите Аспарухово, Галата и Боровец.

Разследване на Maritime.bg доказа, че тръбата никога не е била вкопавана под дъното на Варненското езеро, макар по проекта за изграждането й да е било заложено именно това.

И след аварийните ремонти, които станаха причина за извънредни разходи за над 2 млн. лева, тръбата все още лежи по дъното.

Докато не бъде осигурена възможността за безопасно драгиране в участъка на временно разположения тръбопровод е налице обективна невъзможност за цялостно изпълнение на възложената работа и приемане на обект: „Удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна“ по реда на ЗУТ и въвеждането му в експлоатация, става ясно от докладите на ДППИ.

Това означава, че Община Варна следва да осигури вкопаването на тръбопровода под котата, до която ще достигне удълбочаването – 14 метра. И за да не се спре мултимилионният проект, това трябва да се случи до 120 дни.

Една година се забави издаването на разрешително от МОСВ за ползване на повърхностен воден обект. Документът, който чак сега получихме е необходим, за да приключи процедурата по полагане на тръбопровода под дъното на Варненското езеро в частта на фарватера. Това обясни на пресконференция вчера кметът на Варна Иван Портних.

Ако темата с прословутата тръба в езерото бе важна за държавата, би следвало да има по-адекватна реакция. И в момента тя е положена на дъното на езерото, коментира градоначалникът.

Оттук нататък предстои провеждане на пазарна консултация за определяне на прогнозна стойност на обществената поръчка за строително-монтажни работи, след това обявяване и провеждане на открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на СМР, на строителен надзор и сключване на договори. Едва след това ще се пристъпи към изпълнение на СМР-та, ако бъдат осигурени средства.

Необходимо е напорният тръбопровод да бъде ситуиран в проектното си положение или друго, така че да не възпрепятства довършването на драгажните работи без риск за авария за драгажната механизация или за действащия временен тръбопровод за отпадни води, според ДП „Пристанищна инфраструктура“.

От предприятието коментираха пред Maritime.bg, че са във връзка с местната община и съвместно търсят решение на проблема.

Тръбопровод Варна