Бизнесът предлага договори за платен стаж с мотивиращо заплащане за студенти в специалност „Корабостроене“

Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК) представи пред Технически университет – Варна изготвен анализ за проблемите и нуждите на сектор „Корабостроене и кораборемонт“ от специалисти с висше образование в дългосрочен 10-годишен период. Това съобщиха пред Maritime.bg от учебното заведение.

Инж. Светлин Стоянов, председател на БНАКК и изпълнителен директор на МТГ – Делфин | Снимка: М. Комитска

Работната среща между Светлин Стоянов, председател на Управителния съвет на БНАКК, Елена Великова, секретар на асоциацията и представители на академичното ръководство на ТУ – Варна, ръководители на катедри и центрове се състоя днес.

Присъстващите на срещата се обединиха около идеята спешно да бъдат набелязани мерки за справяне с проблемите с кадрите в сектора и взеха решение за първи конкретни стъпки за съвместна дейност и инициативи, коментираха от учебното заведение.

В най-кратки срокове ще бъдат съгласувани учебната документация и програмите за обучение на студентите с нуждите на фирмите от асоциацията.

Домакините от ТУ – Варна – проф. д-р инж. Валентина Маркова, зам.-ректор „Академичен състав и координация“, доц. д-р инж. Мария Маринова, зам.-ректор „Учебна дейност“, доц. д-р инж. Христо Пировски, ръководител на катедра „Корабостроене, корабни машини и механизми“, доц. д-р инж. Тодорка Георгиева, ръководител на КСП и Магдалена Тодорова, ръководител на център „Връзки с бизнеса“ бяха запознати с предварително изготвен анализ за проблемите и нуждите на сектора „Корабостроене и кораборемонт“ от специалисти с висше образование в дългосрочен 10-годишен период.

Ще бъдат договорени повече практически обучения и ще се активира дейността в посока на сключване на договори за платен стаж с мотивиращо заплащане за избралите морските специалности, според пресслужбата на ТУ – Варна.

Университетът има и готовност да привлече като гост лектори в обучението на студентите повече представители от бизнеса.

На срещата бяха са планирани и съвместни инициативи за ранната ориентация на ученици от средното образование към морските професии и информационна кампания за визията на съвременното корабостроене и модерните технологии, които вече са навлезли в тази индустрия.

Технически университет – Варна обучава студенти в пет морски специалности. 

Студентите, избрали специалност „Корабостроене и морска техника“ се обучават единствено в Технически университет – Варна и държавата поема семестриалните такси за обучение.