Пилотска станция – Варна осигурява практическо обучение за ученици от ВМГ