В Турция спуснаха на вода най-големия кораб за транспортиране на жива риба

В турската корабостроителница „Cemre“ бе спуснат на вода бъдещият най-голям в света кораб за превоз на жива риба NB77 Seigrunn.

Съдът е проектиран от норвежката „Salt Ship Design“ и се строи по поръчка на „Seistar Holding“.

Корабът разполага с танкове с капацитет 8 000 куб. м. за превоз на жива риба, които са с полуотворена циркулационна система.

NB77 Seigrunn има дедуейт 12 000 т. и дължина 110 метра, съобщават от турския завод.

Съдът ще осигурява транспортирането на жива риба от рибовъдни стопанства до рибопреработвателни предприятия в Западна Норвегия.