Варна върху карта на Бартоломео Вельо от 1560 година

Отсечка от картата на Бартоломео Вельо от 1560 г. със западния бряг на Черно море и Варна (baina). Библиотека „Хънтингтън“, Сан Марино, Калифорния, САЩ.  

Бартоломео Вельо (Bartolomeu Velho, ? – 1568) е португалски картограф от 16-и век.

Картата на Бартоломео Вельо от 1560 г. е част от атлас с 16 карти върху пергамент, с размери 335 х 442 мм. Атласът се съхранява в колекциите на библиотеката „Хънтингтън“, Сан Марино, Калифорния, САЩ.  

Картата е украсена с 2 рози на ветровете с 8 лъча (румби), скала за разстоянията и скала за географските ширини*. Мрежата от курсови линии (локсодроми) е нанесена с червено, черно и кафяво мастило. На територията на Юдея е нанесен Йерусалим и хълмът Голгота с Божия гроб. 

Бреговата линия на Черно море (PONTVS EVXINIVS) е нанесена с черно и зелено мастило, островите – с червено. Пред нос Шабла (caxatra) с 2 точки и знак „+“ са нанесени опасните за корабоплаването плитчини и подводен риф.

Върху картата на Бартоломео Вельо от 1560 г. с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (baina). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени grosea (лиман Синое) и baina (Варна).

Топоними по западния бряг на Черно море: guosca (лиман Синое), caxatra (нос Шабла), carbona (неопределено), castraci (неопределено), baina (Каварна), carbona (Балчик), castrici (резиденция „Евксиноград“), baina (Варна), clemano (Емона), berdizo (нос Урдовиза).

Bartolomeu Velho, Chart of the Eastern Mediterranean and Black Sea, 1560. Huntington Library, San Marino, California, United States, Call Number: HM 44.

* Географската ширина на Варна е 43° 12’ 15” N, според картата на Бартоломео Вельо – около 44°. 

Разстоянието на 1 градус географска ширина върху сфера е 111,2 км, разстоянието на 1 минута – 1,853 км, а разстоянието на 1 секунда – 30,8 м. 

Разликата между действителната географска ширина на Варна и географската ширина посочена на картата е около 48’ 45” (около 90 км на север) – сравнително точна за 1560 г.