Несебър върху карта на Бартоломео Кресченцио Романо от 1596 година

Отсечка от картата на Бартоломео Кресченцио Романо от 1596 г. със западното крайбрежие на Черно море и Несебър (misembris). Колекция на Нилс Адолф Ерик Норденскиолд (Nils Adolf Erik Nordenskiöld), Национална библиотека на Финландия, Хелзинки.

Бартоломео Кресченцио Романо (Bartolomeo Crescentio Romano) е роден в Рим около 1565 г., хидрографски инженер на служба в папския флот от 1588 до 1593 г. 

Картата на Бартоломео Кресченцио Романо от 1596 г. е върху пергамент, фино обработена овча кожа. Тя принадлежи към колекцията на Нилс Адолф Ерик Норденскиолд (Nils Adolf Erik Nordenskiöld). Съхранява се в Национална(та) библиотека на Финландия, Хелзинки.

Картата е украсена с 6 рози на ветровете с 8 и 16 лъча (румби), скала за географските ширини и скали за разстоянията. Върху „шията“ на картата е представен картуш с пояснителен надпис и датировка – Рим, MDXCVI (1596).

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесен и Несебър (misembris). С това име градът е представен за първи и последен път. По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени taiasea (нос Калиакра), uarna (Варна) и misembris (Несебър).  

Топоними по западния бряг на Черно море: zaraualda (нос Мидия), constanza (Костанца), stinigani (Мангалия), langolichi (нос Шабла), losciniscio (неопределено), taiasea (нос Калиакра), gauаrna (Каварна), carbona (Балчик), castrisi (резиденция „Евксиноград“), uarna (Варна), galato (Галата), mauro (Черни нос), clamia (Обзор), cdеlemanо (Емона), misembris (Несебър), sisopoli (Созопол), asine (Маслен нос), gastopoli (Ахтопол), stampara (Инеада).

Bartolomeo Crescentio Romano, Chart of the Mediterranean and Black Sea, 1596. National Library of Finland, Call Number: N. kt. 115.

* https://www.maritime.bg/91888/ (Варна върху карта на Бартоломео Романо от 1596 година).