15 ключови предизвикателства пред жените в кариерата на море

Петнадесет ключови предизвикателства пред жените, градящи кариера на море, идентифицира доклад от проучване, проведено от „All Aboard Alliance“. Резултатите се базират на анализ на проведени интервюта със 115 жени-моряци от различни рангове и страни.

15-те ключови проблеми пред жените в морската индустрия попадат в четири различни категории.

Трудността да се постигне професионален успех на море за жените е свързана с възприемането им като по-малко компетентни от мъжете, става ясно от доклада.

Социалните отношения на борда могат да бъдат особено предизвикателни за жените в морето. В изследването се отбелязва, че жените-моряци в определени ситуации могат да се чувстват изолирани или неподкрепени от своите колеги поради техния пол.

Изследването посочва и възможностите за сексуален тормоз и сексуално неправомерно поведение на борда.

Голям проблем за жените на море е и липса на възможности за семейно планиране, като отпуск по майчинство.

Изследователите подчертават, че морската индустрия трябва да стане по-приобщаваща, за да бъде привлекателна за жени-моряци.

Цялото съдържание на доклада:

All-Aboard-Alliance_Diversity@Sea-report-no.-1_15-key-pain-points-for-women-at-sea

Жени в морската индустрия