„Алианц“: Висока остава заплахата за корабоплаването в Черно море

Висока остава заплахата за корабоплаването в Черно море. Това се посочва в ежегодния доклад за безопасността на корабоплаването на „Алианц“.

В документа се подчертава, че дрейфащите мини в Черно море ще бъдат опасност дори след края на военните действия.

Анализът сочи, че продължава да бъде висока опасността от кибератаки и друг вид електронни намеси.

Припомняме, че преди дни става известна манипулация на данните от AIS, с която в Черно море бе „нарисуван“ провоенният символ с латинската буква „Z“ край Крим.

Вижте пълното съдържание на доклада:

AGCS-Safety-Shipping-Review-2023