Турция увеличава допълнително таксите за транзит през Проливите

От 1 юли Турция индексира таксите за транзитно преминаване през Проливите, става ясно от съобщение на Генералната дирекция по морските въпроси към турското министерство на транспорта.

Увеличението е в размер на 8,3%.

Тази година приходите на Турция от тарифите за преминаване на кораби през проливите ще възлязат на около 900 милиона долара, в сравнение с 160-170 милиона долара през предходните години.

Размерът на таксите от подписването на конвенцията Монтрьо през 1936 г. се изчислява на базата на златния франк, който се равнява на 0,8 долара. Той остава непроменен от 1983 до 2022 г.

През миналата година Българска морска камара алармира за петкратното увеличение на тарифите, което засяга морския бизнес в България. Властите у нас изпратиха писмо до Турция, в което бе посочено, че подобно изменение може да бъде поискано от всяка от държавите-страни по „Конвенцията от Монтрьо“ в края на всеки петгодишен период от влизането ѝ в сила, като направи съответно предложение до другите договарящи се страни. Допускането му зависи от подкрепата на поне две страни, три месеца преди изтичането на петгодишния срок на документа. Всички държави-страни по Конвенцията за въвеждането на нови условия, следва да бъдат уведомени за подкрепеното предложение. Важно условие е, че освен предлаганите изменения, предизвестието следва да съдържа и мотивите, налагащи приемането му.

Служебният вицепремиер и транспортен министър Христо Алексиев обяви тогава, че българският бизнес в сектора ще бъде значително ощетен от подобни обстоятелства.