ТУ – Варна представи разработки в Хърватия по проект за дигитализация при подготовката на морски специалисти

В Република Хърватия се проведе заключителната международна партньорска среща по проект DERIN (Digital Education Readiness in Maritime and Inland Navigation), финансиран по програма Еразъм+, КД 2. Срещата беше организирана от Научноизследователски институт и Морски квалификационен център към Технически университет – Варна.

Проектът дава възможност чрез разработване на иновативни методи за преподаване и материали в подкрепа на обучители и оценители и чрез онлайн обучение и VR оценяване на персонала на морски и речни кораб, обучаемите да придобият морски работни места в съответствие със стандартите на STCW, коментираха пред Maritime.bg от Технически университет – Варна.

По проект DERIN (Digital Education Readiness in Maritime and Inland Navigation), ТУ – Варна и експертите от морските специалности, работят в тясно сътрудничество със специалисти от CERONAV Romania, Faculty of Transport and Traffic Sciences, University of Zagreb, Croatia; STC Group, Netherlands; Latvian Maritime Academy, Latvia и Estonian Nautical School. 

На срещата бяха обсъдени и демонстрирани иновационните методи и нововъведенията, постигнати през периода на изпълнение на проекта, в сферата на виртуалната реалност и дигиталното обучение на студенти и морски лица.

По-конкретно, по време на проведената заключителна среща в гр. Загреб бяха демонстрирани виртуалните специализирани  курсове за обучение на морски лица, разработени от всеки един от партньорите, както и бяха обсъдени идеи за продължение на проекта с въвеждането на нов, още по-прецизен метод, чиято  основна цел е подобряване и надграждане на разработената до момента технология за дигитално обучение.

Едни от многото подобрения в платформата за обучение са възможността да се ползва от всеки притежаващ мобилен телефон или таблет, както и употребата в офлайн режим, позволяващ автономна работа със сценария след първоначалното изтегляне, без нуждата от наличието на активна интернет връзка. По този начин може да се ползва по всяко време и от всяка точка на света, дори и ако обучаемия е на борда на кораб.

Участниците в срещата се обединиха относно възможността за  разширение на диапазона на предлаганите до момента виртуални обучения с фотограметрично заснемане на външни райони и ползването им за различни дигитални изследвания и обучения.

Снимки: