Министър Калин Стоянов: „Балчик“ ще бъде активиран и в операции по търсене и спасяване на море

На Морска гара – Бургас бе именуван новият кораб „БАЛЧИК“ на „Гранична полиция“. Кръстница на 45-метровия гранично-полицейски кораб стана главен комисар Росица Димитрова, директор на ГД ГП.

Надеждната охрана, контролът и наблюдението на външните граници на Европейския съюз, както и гарантирането на правото на свободно придвижване в европейското пространство и пълното прилагане на Шенгенските стандарти – това са предизвикателствата на днешния и утрешния ден, пред които се изправяме ние. Всички тук споделяме обща кауза, гарантиране на сигурността, разбирателството и неприкосновеност на морското пространство, коментира Росица Димитрова.

Министърът на вътрешните работи Калин Стоянов посочи, че приемането на „БАЛЧИК“ е не само важно събитие за България, но и за Европейския съюз. Стоянов изтъкна още, че охраната на морската граница изисква много средства, усилия, човешки ресурс и надеждно оборудване.

„Затова благодаря на Европейската комисия за предоставянето на безвъзмездна  финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“, каза министърът.

Стоянов коментира, че новият кораб ще осигурява широк спектър от задачи на море и подчерта важността му при провеждане на операции по търсене и спасяване в отговорния ни район.

Видео:

Видео:


Главна дирекция “Гранична полиция” изпълни проект „Доставка на гранично-полицейски патрулен кораб – Оборудване за ФРОНТЕКС“, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Индикативна годишна работна програма 2018 на Фонд “Вътрешна сигурност”. 

В изпълнение на проекта е проведена обществена поръчка и е подписан договор с предмет “Доставка и гаранционна поддръжка на кораб за гранично-брегова охрана за ГДГП” между Главна дирекция “Гранична полиция” и Балтик Уоркбоатс ООД (Baltic Workboats AS), Естония. Съгласно сключения договор, средствата за доставката на гранично-полицейския патрулен кораб са в размер на 30 580 851 лв.

Граничният полицейски патрулен кораб, построен в корабостроителницата на Baltic Workboats, е предназначен както за наблюдение на морската държавна граница на Република България, така и за участие в съвместни операции на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. 

В края на  април 2023 г. корабът е доставен и е извършено обучение на служители на Главна дирекция “Гранична полиция” за експлоатация и обслужване на машините, механизмите, системите и оборудването му.

В средата на май корабът е приет и зачислен в щата на Главна дирекция “Гранична полиция”.